Gå til hovedindhold

Transversel myelitis

Kort fortalt

Ordet myelitis dækker over forskellige typer inflammation i rygmarven. Transversel myelitis er en type rygmarvsbetændelse, hvor nervecellerne i rygmarven angribes på tværs, så forbindelsen mellem overkroppen og underkroppen afbrydes eller reduceres. Når signalerne mellem overkrop og underkrop forstyrres, medfører det symptomer i underkroppen i form af eksempelvis føleforstyrrelser.

Hvad er transversel myelitis?

Myelitis betyder inflammation i rygmarven. Ordet myelitis indgår i mange forskellige diagnoser. Transversel myelitis er en specifik diagnose, hvor transversel betyder, at inflammationen er tværgående. Inflammationen rammer på tværs af hele rygmarven, og sidder i modsætning til flere andre typer myelitis koncentreret på et enkelt sted. Rygmarven består af nerveceller, der sender signaler mellem hjernen og resten af kroppen. Når et punkt på signalvejen blokeres fuldstændigt, betyder det, at der ikke kan sendes signaler. I mange tilfælde vil personen med transversel myelitis derfor opleve en følelse af, at kroppen er delt af et tværgående bånd, hvor der enten er føleforstyrrelser eller hel eller delvis lammelse fra båndet og hele vejen ned.

Se mere om, hvad der karakteriserer transversel myelitis i videoen længere nede i artiklen. 

Inflammation er en betændelsestilstand og er en naturlig del af kroppens immunforsvar. Når kroppen angribes af virus eller bakterier, vil immunforsvaret producere antistoffer, der nedbryder de fremmede og skadelige organismer. Transversel myelitis er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret fejlagtigt begynder at angribe kroppens egne celler. Immunforsvaret producerer antistoffer, der er rettet på nervecellernes beskyttende hinde, myelin. Myelinet omslutter nervecellen og sikrer på den måde, at signalet kan komme frem og tilbage. Når myelinet nedbrydes, mister nerverne deres ledningsevne.

Sygdommen kan bremses medicinsk, men selv når inflammationen er væk, kan der være varige skader på rygmarven. Normalt vil der være bedring efter 1-3 måneder, og i de fleste tilfælde er inflammationen helt væk inden for 6 måneder. Selvom inflammationen er helt væk, kan der stadig være symptomer fra de beskadigede nerver. Der er stor forskel på, hvilke følger der er. Nogle vil opleve at komme sig helt uden mén, selvom det kan tage flere år med rehabilitering. For andre er de symptomer, der er opstået under sygdomsudbruddet varige.

Hvorfor får man transversel myelitis?

I nogle tilfælde er transversel myelitis et resultat af en anden autoimmun sygdom som fx multipel sclerose eller NMO. I de fleste tilfælde vil sygdommen dog vise sig efter en infektion, hvor immunforsvaret har været aktiveret i bekæmpelse af virus eller bakterier. Hvad der får immunforsvaret til efterfølgende at angribe kroppens egne celler, i dette tilfælde nervecellerne, er der ingen der ved med sikkerhed. Selvom man kender sygdommens virkemekanismer og kan forklare alle symptomer, kan man ikke svare på, hvad der sætter den i gang.

Der er ikke noget, der tyder på, at sygdommen er arvelig. Sygdommen kan ramme alle aldersgrupper, men der er en lille øget risiko for personer mellem 10 og 19 og igen mellem 30 og 39. Mænd og kvinder rammes lige hyppigt.

Læs mere

Når det første sygsomsudbrud er stoppet, vil den primære behandling dreje sig om symptombehandling og daglige aktiviteter. Personer med transversel myelitis vil ofte have flere forskellige behandlere.
Du kan læse mere om behandling her.

Det kan være en udfordring at lære at leve med transversel myelitis, men der findes heldigvis mange teknologier og redskaber, der gør livet med transversel myelitis lettere.
Du kan læse mere om livet med transversel myelitis her.

Transversel myelitis og sclerose er beslægtede sygdomme, og Scleroseforeningens medlemstilbud henvender sig også til personer med transversel myelitis og deres pårørende.
Du kan læse mere om forskellene mellem sclerose og transversel myelitis og Scleroseforeningens tilbud til personer med transversel myelitis her.