37 organisationer har i går sendt et brev til alle partilederne i Folketinget, hvori de advarer om at følge anbefalingerne fra et ekspertudvalg til det specialiserede socialområde, det vil sige personer med handicap, psykisk sygdom og sociale problemer.

I brevet opsummerer organisationerne ekspertudvalgets anbefalinger med følgende ord: ”Når vi læser ekspertudvalgets rapport, står det her tilbage: Systemet er vigtigere end borgeren og faglighed. Og økonomien skal i højere grad tælle frem for at give borgerne den rigtige hjælp første gang.”

Derfor lyder de 37 organisationers fælles advarsel til partilederne i Folketinget:

”Hvis I som politikere følger anbefalingerne, vil vores samfund gå i den forkerte retning både menneskeligt og økonomisk… ”Det vil være et kæmpe tilbageskridt på socialområdet og for de borgere og ansatte, der er i berøring med systemet.”

At et ekspertudvalg i 2023 kan foreslå at rulle basale menneskerettigheder tilbage for nogle af de mest udsatte borgere, det er næsten ikke til at tro 

Klaus Høm
Direktør i Scleroseforeningen

Scleroseforeningens direktør: Eklatant brud med grundlæggende menneskerettigheder

I Scleroseforeningen er direktør Klaus Høm rystet:

”Anbefalingerne er et eklatant brud med de grundlæggende principper i FN’s Handicapkonvention, som vi hylder i skåltaler ved enhver lejlighed, hvor vi markerer ligeværd og inklusion. Det er 14 år siden, Danmark tiltrådte konventionen, og lige siden er det kun gået den gale vej. Men at det skulle komme så vidt, at et ekspertudvalg i 2023 kan foreslå at rulle basale menneskerettigheder tilbage for nogle af de mest udsatte borgere, det er næsten ikke til at tro,” lyder hans reaktion.

Også Scleroseforeningens rådgivningschef Nadia Buchard er rystet. Hun advarer mod det, hun kalder en dehumanisering af de mest udsatte borgere:

”Det er så trist at konstatere, men vi er sendt tilbage til gøgeunge-retorikken, hvor en KL-formand for nogle år siden omtalte mennesker med handicap som gøgeunger og beskyldte dem for at skubbe andre borgere ud af reden.” Hun forklarer:

”Vi har igen at gøre med en sprogbrug, hvor nogle af de mest udsatte borgere ikke omtales som mennesker, men konsekvent omtales som ”udgifter” og ”dyre enkeltsager”, og hvor der med floskler som ”mest mulig velfærd for pengene” appelleres til, hvad jeg vil kalde samfundets laveste fællesnævner. Det vil sige, hvor alle er sig selv nærmest og mest er optaget af egne behov, selv om det er på bekostning af de mest udsatte, der har allermest behov og ingen forudsætninger har for at ændre på egen situation,” siger Scleroseforeningens rådgivningschef og spørger:

“Hvad blev der af, at et samfund skal kendes på den måde, det tager sig af de svageste på?”

Vi har med et menneskesyn at gøre, hvor de mest udsatte borgere konsekvent omtales som ”udgifter” og ”dyre enkeltsager

Nadia Buchard
Rådgivningschef i Scleroseforeningen

Udvalg vil ændre serviceloven

Ekspertudvalget, der har forskningsdirektør fra VIVE og økonom Torben Tranæs i spidsen, blev nedsat i forlængelse af sidste års økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Ekspertudvalget skulle se på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og komme med forslag til, hvordan kommunerne bedre kan styre udgifterne på det specialiserede område, der af kommunerne er blevet beskyldt for at løbe løbsk og udhule andre velfærdsområder som børne- og ældreområdet.

Økonomiske hensyn skal spille en større rolle, når kommuner træffer afgørelser om, hvilken hjælp for borgere med handicap skal have. Og det skal være nemmer for kommunerne at beslutte, hvilket serviceniveau der skal være lokalt. Derfor er der brug for ændringer af serviceloven. Sådan lyder nogle af hovedanbefalingerne i udvalgets første delrapport, der udkom tidligere i maj.

Du kan læse alle anbefalingerne i boksen nedenfor og læse hele rapporten, hvor anbefalingerne uddybes her

Du kan læse de 37 organisationers advarsel af partilederne i Folketinget mod ekspertudvalgets anbefalinger her.

Ekspertudvalgets 11 anbefalinger