Kære brevkasse

Jeg fik sclerosedianosen i januar 2020 efter et attack sommeren 2019. Først blev jeg tilbudt Ocrevus behandling, men da man i 2020 ikke ville begynde behandling med Ocrevus p.g.a. Covid-19 pandemien, blev jeg i stedet tilbudt Tecfidera.

Jeg tog Tecfidera i 3 måneder, men måtte stoppe fordi det gav mig mange bivirkninger bl.a. faldt mit lymfocyt B til 0,53. Juni 2021 var lymfocyt B endelig kommet over 1, men inden jeg kunne påbegynde behandling med Ocrevus, skulle jeg have Coronavaccinationen. Vaccinationen fik mit lymfocyt B til, at falde til 0,63, så derfor er jeg stadig ikke i behandling.

Bruges Ocrevusbehandling til at holde lymfocyt B nede?

Hvor meget sænker Ocrevus lymfocyttallet?

Er det det samme jeg utilsigtet har opnået ved reaktionen på Tecfidera og Coronavaccinationen?

Er det godt for mig med sclerose, at lymfocyt B ligger lavt?

Hvor lavt skal lymfocyttallet ligge, for at mindske risikoen for næste attak?

Svar fra lægen

Lymfocytter (hvide blodlegemer; i laboratorieskemaer også kaldet lymfocytter;B) kan deles op i flere undergrupper og helt overordnet i B, T og NK lymfocytter.

Ved Tecfidera-behandling kan hele gruppen af lymfocytter (det samlede lymfocyttal) blive for lav, og i de tilfælde må man overveje, at stoppe behandlingen eller reducere dosis pga. risiko for bivirkninger. Enkelte undersøgelser viser, at der kan være en sammenhæng mellem det samlede fald i lymfocyttallet og effekten af Tecfidera, men det er dårligt belyst.

Ved Ocrevus-behandling er det kun fraktionen af B-lymfocytter (i laboratorieskemaer også kaldet B-lymfocytter;B) som rammes, og de forsvinder til gengæld fuldstændig, så de ikke længere kan måles. Derimod er det samlede lymfocyttal ofte normalt, men kan også være lavt. Der er ingen sammenhæng mellem det samlede lymfocyttal og effekt ved Ocrevus, men derimod klar sammenhæng mellem fraktionen af B-lymfocytter og effekten, da B-lymfocytterne skal være under nedre normalgrænse, for at behandlingen overhovedet virker. Når Ocrevusbehandling startes, skal det samlede lymfocyttal være normalt, da der ellers er risiko for alvorlige bivirkninger.

Det samlede lymfocyttal ved de to behandlinger, siger derfor primært noget om sikkerhed og risiko for bivirkninger, men er muligvis relateret til effekt ved Tecfidera, mens det kun er B-lymfocyttallet der siger noget om effekt ved Ocrevus.

Overlæge Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Vores eksperter sidder klar til at svare på dine spørgsmål om sclerose.
Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.