I 2023 indsamlede vi 6,1 mio. kroner, hvilket var en rekord for vores indsamling. Vær med til at gøre Scleroseindsamlingen i år lige så god!

Bliv indsamlingsleder

Som frivillig indsamlingsleder kommer du med på et stærkt hold af lokale ildsjæle over hele landet, der sammen med alle indsamlerne gør en stor forskel.
Indsamlingslederen er den person, der får Scleroseindsamlingen til at leve lokalt. Det er dig, der planlægger og organiserer indsamlingsdagen; dig, der har den tætte kontakt til indsamlerne i området, og dig, der kan sætte fokus på indsamlingen frem mod indsamlingsdagen.

Dine opgaver som indsamlingsleder:

  • Samle et lille hold, der kan hjælpe på dagen
  • Finde et indsamlingssted
  • Rekruttere indsamlere og skabe synlighed om indsamlingen
  • Holde kontakt til indsamlerne og sørge for, at de er orienteret om indsamlingen
  • Planlægge en god indsamlingsdag og tage imod indsamlerne, når de afleverer deres bøtte
  • Optælling af pengene
  • Aflevere de indsamlede penge til pengeafleveringsstedet

Hvornår foregår det:

Selve indsamlingsdagen er søndag den 8. september 2024.

Forberedelserne af indsamlingen går i gang i god tid forinden, og arbejdet som indsamlingsleder starter gerne i maj måned og forløber frem mod indsamlingsdagen.

Kontakt os
Er du interesseret i at komme med på holdet i 2024, så kontakt os for at høre mere.