Gå til hovedindhold

Befordringsfradrag - til dig, som har særlige udgifter til og fra arbejde

Kort fortalt

Befordringsfradrag er et skattemæssigt kørselsfradrag.

Fradraget er kun for personer, som er på arbejdsmarkedet.

  Kan du gøre brug af befordringsfradraget?

 • Hvem er omfattet?

  Personer på arbejdsmarkedet med dyrere befordringsudgift, der som følge heraf har udgifter ud over det almindelige befordringsfradrag. De særlige udgifter skal være en følge af invaliditet eller kronisk sygdom.

  Her skal du være opmærksom på, at beskrive dine fysiske symptomer, træthed og udtrætning samt evt. vandladnings-og afføringsproblemer.

 • Hvor henvender man sig?

  Henvendelse om befordringsfradrag sker til SKAT.

  Mod et mindre gebyr kan du bede SKAT tage konkret stilling til godkendelse af fradraget, det hedder at bede om et bindende svar. Scleroseforeninngen anbefaler at få et bindende svar fra SKAT. Se nærmere på SKATs hjemmeside under bindende svar.

  Når SKAT skal tage stilling til fradraget lægger de vægt på den lægelige dokumentation, der skal indeholde oplysninger om diagnose, funktionsevnenedsættelse og at det af helbredsmæssige grunde  er udelukket, at anvende almindelig offentlig befordring. Lægen kan også anføre, at det er vigtigt for dig at kunne møde fleksibelt,på grund af udsving i dit helbred/funktionsevne.  

  Lægeoplysninger skal du selv skaffe og betale lægens honorar..  

  Bemærk lægen kan afvise at skrive en erklæring. 

 • Hvor stort er fradraget?

  Fradraget svarer til de faktiske udgifter ved befordring med fradrag af en egenandel svarende til udgift til offentlig befordring (hvis denne mulighed findes) ellers  max 2.000 kr. årligt. 

  Helt konkret skal der foreligge dokumentation for alle de udgifter, der har været afholdt i løbet af året til transport.

  Udgifterne i forbindelse med kørsel i egen bil kan opgøres på følgende måde:

  • brændstof, olie
  • vask, smøring, frostvæske mv.
  • reparationer (herunder udskiftning af dæk)
  • forsikringer, redningskorps
  • evt. brændstofafgift (tidligere vægtafgift)
  • afskrivning af bilen – fastsat til 15 % af anskaffelsespris (indtil den er nedskrevet)

  De samlede udgifter deles med antal kørte kilometer det pågældende år og ganges med kilometertallet i forbindelse med arbejdskørsel.

  En anden og lidt nemmere måde at opgøre kørselsfradrag på, er at benytte statens højeste takst for erhvervskørsel  for de første 20.000 km, derefter den lave takst 

 • Taksterne
  • År 2012 er 3,80 kr. og 2,10 kr. 
  • År 2013 er 3,82 kr. og 2,13 kr.
  • År 2014 er 3,73 kr. og 2,10 kr. 
  • År 2015 er 3,70 kr. og 2,05 kr.
  • År 2016 er 3,63 kr. og 1,99 kr.
  • År 2017 er 3,53 kr. og 1,93 kr.
  • År 2018 er 3,54 kr. og 1,94 kr.
  • År 2019 er 3,56 kr. og 1,98 kr.
  • År 2020 er 3,52 kr. og 1,96 kr.
  • År 2021 er 3,44 kr. og 1,90 kr.
  • År 2022 er 3,51 kr. og 1,98 kr.
  • År 2023 er 3,73 kr. og 2,19 kr.

  Ved begge opgørelsesformer fratrækkes bundfradrag 2.000 kr. bortset fra tilfælde, hvor offentlig befordring kan anvendes, og udgiften hertil ikke overstiger 2.000 kr. I de tilfælde udgør bundfradraget udgiften til billigste offentlige transportmiddel. 

  Den økonomisk mest fordelagtige model vælges.

  VÆR opmærksom på, at såfremt du får godkendt fradraget for en nærmere angivet periode, skal du selv sørge for ny godkendelse. Skifter du arbejdsplads kan situationen også være en anden, kontakt SKAT herom.

  Yderligere vejledning kan findes på SKATs hjemmeside.

Vær opmærksom på

Har du ikke kendt til muligheden for befordringsfradrag, er det muligt at få SKAT til at efterregulere årsopgørelserne 3 år tilbage forudsat,  at betingelserne har været opfyldt.

Det er ikke en betingelse, at du har fået bevilget støtte til bil.

Kørselsfradrag gælder kun i forbindelse med arbejdsindtægt.

Skifter du arbejdsplads, bliver ledig eller har længerevarende sygeperiode, skal du være opmærksom på at ændre din forskudsopgørelse for at undgå restskat.