Hvad får den enkelte sclerosepatient ud af PRO?

”PRO skal forbedre behandlingen af den enkelte patient på flere måder: Først skal PRO gøre konsultationerne mere relevante ved at fremhæve patientens aktuelle udfordringer, som så kan danne udgangspunkt for samtalen. For det andet giver PRO mulighed for at følge sygdommen på nye parametre over tid, og denne nye monitorering giver bedre forudsætninger for at tilpasse behandlingen. For det tredje får patienterne adgang til deres egne oplysninger, som de kan tilgå hjemmefra via PRO-platformen.”

Hvad får alle med sclerose ud af, at flere udfylder PRO-spørgeskemaer?

”Der vil altid være en tilvænningsperiode, når nye redskaber tages i brug, og det gør sig også gældende med PRO, men jo flere der udfylder spørgeskemaerne, jo hurtigere lærer lægerne at udnytte PROs fulde potentiale. Samtidig giver flere besvarelser flere erfaringer med PRO, som kan bruges til at forbedre redskabet til gavn for både læger og patienter i fremtiden. ”

Hvad er fremtidsperspektivet, hvis PRO bliver mere udbredt?

”PRO har et kæmpe potentiale på en lang række områder, men det vigtigste er, at patienterne bliver inddraget endnu mere i deres behandlingsforløb. Fremtidens sundhedsvæsen bør tage udgangspunkt i den enkelte, og her kan PRO hjælpe til at give et mere nuanceret billede af patienterne.”

Hvad kan man gøre, hvis man er interesseret i PRO, men ens læge eller klinik ikke benytter det?

”Alle landets 13 MS-klinikker benytter PRO, så oplever man som patient, at lægen ikke italesætter PRO-besvarelserne, så spørg lægen til det. Måske har lægen set besvarelserne og forsøgt at tage udgangspunkt i dem, uden at det siges direkte, men vedkommende kan også have overset besvarelserne i den givne situation – som sagt er der en tilvænningsperiode, hvor både læger og patienter skal vænne sig til det nye redskab, så det er vigtigt, at vi hjælper hinanden i denne proces.” 

Vil du i gang med at bruge PRO til dine konsultationer?

Patient-rapporterede oplysninger (PRO) kommer fra elektroniske spørgeskemaer, der handler om både det fysiske og mentale helbred samt livskvalitet. Du skal besvare spørgeskemaerne forud for dine konsultationer, og de vil danne udgangspunkt for samtalen med den sundhedsfaglige.

Tilmeld dig PRO via Det Danske Scleroseregisters hjemmeside:https://www.dmsr.dk/pro.html