Hvorfor har du valgt at gå 100 km for sclerosesagen?

Som pårørende var det min mulighed for at støtte min mand og samtidigt skabe en synlighed omkring sclerosesagen. Jeg har stået på sidelinjen fra begyndelsen, da min mand fik sit første attak, og vi har været der for hinanden i alle livets eksistentielle udfordringer. At være nærtstående til en partner, som dagligt forsøger at mestre en kronisk sygdom, kræver en del, men jeg er med ham hele vejen. Jeg tager udfordringen op og går 100 km for ham og alle andre, der lever med sclerose, og jeg ved, at det betyder meget for ham. Jeg har selv haft stor gavn af foreningens psykologer, ligesom Morten har, og jeg vil meget gerne bakke op om foreningens patient- og pårørendestøtte.Alle

Hvilke tanker har du som pårørende til en partner med sclerose?

Det kan være enormt ensomt at leve i, hvad der udadtil virker som en ”almindelig” børnefamilie. Jeg tror, at alle mennesker har en skæbne og lever med noget modstand i deres liv. Når man lever med sclerose, både som patient og pårørende, kræver det dialog, ikke mindst for at undgå tab af identitet og usikkerhed for fremtiden. Morten og jeg lever et liv sammen, hvor vi dyrker naturen, vores børn og gode oplevelser. Vi forsøger at fokusere på det positive i livet og værdsætter selv de små ting. Vores børn er vores et og alt. Det er klart, at vi gjorde os overvejelser om, hvorvidt vi ville have børn, men vi har aldrig fortrudt vores valg.

Betina, manden Morten og deres børn står på en trappe omgivet af bjerge.

Hvilken betydning har det på jeres fælles liv, at din mand har sclerose?

Min mand og jeg har mange gode samtaler i hverdagen, nok også om emner, som andre ville tale om senere i ægteskabet. Vi er blevet stillet overfor nogle ting i en tidlig alder, som har gjort, at vi har skulle tage stilling til forskellige ting, vi ikke havde forestillet os. Min mand fik diagnosen som 27-årig – midt i, at vi planlagde vores fremtid sammen. Vi er blevet meget mere opmærksomme på at bruge vores tid på de mennesker og de ting, der giver os energi. Morten er indimellem mærket af sclerose-træthed, som gør at han skal hvile, men ellers har han det godt. Alle

Hvordan har du planlagt at komme i mål med de 100 km i maj?

Jeg skal hovedsageligt gå på Færøerne, fordi min tidligere studiekammerat er færing, og vi skal nyde naturen sammen deroppe. Derudover vil jeg også gå nogle kilometer i Danmark.