Scleroseforeningen uddeler årligt omkring 18 millioner til forskning i sclerose. Det sker blandt andet ved to store årlige uddelinger i maj og oktober. I går eftermiddags blev en forskningspulje på 7,5 millioner kroner uddelt. I alt 18 danske forskningsprojekter fik del i puljen.

De uddelte forskningsmidler stammer fra foreningens indsamlinger til forskning i den uhelbredelige, fremadskridende sygdom, der rammer dobbelt så mange kvinder som mænd. Sygdommen rammer i alderen 20-40 år og er primær årsag til invaliditet blandt kvinder i den fødedygtige alder.

Bedre forståelse af, hvorfor sclerose opstår

“Langt størstedelen af midlerne fra puljen, som lige er blevet uddelt, går til forskning, der skal være med til at knække koden til sygdommen. Det er forskning, der skal give os en bedre forståelse af, hvorfor sclerose opstår, og hvad der nøjagtig sker, når man har sygdommen,” forklarer Scleroseforeningens forskningschef Lasse Skovgaard.

Det gælder blandt andet et projekt af en ung forsker fra Rigshospitalet i Glostrup, Lina Moschoula Passali, som ved gårsdagens uddeling modtog 385.000 kr. i støtte til et forskningsprojekt, hvor hun under ledelse af professor Jette Frederiksen undersøger, om måling af tarmrelaterede antistoffer kan bidrage til tidligere diagnostik ved multipel sclerose.

”Vi ved, at tidlig diagnostik og behandling har stor betydning for sygdomsforløbet, og med en kandidatgrad i klinisk ernæring tilfører en forsker som Lina Passali nye spændende perspektiver til den etablerede scleroseforskning,” forklarer Lasse Skovgaard.

For første gang sad en patientrepræsentant med ved uddelingen. Malene Kappen Krüger (anden fra venstre) forholdt sig særligt til projekternes MS-relevans og patientinddragelse. Her ses hun med forskningsrådets formand prof. i neurologi Finn Sellebjerg, samt næstformænd og speciallæger i neurologi Peter Vestergaard og Helle Hvilsted Nielsen.

Bedre hverdagsliv med sygdommen

Men også anden forskning har fået del i de indsamlede millioner.

“Der er også projekter inden for symptombehandling, som har fået økonomisk støtte denne gang. Mange mennesker med sclerose lever med mange og invaliderende følgesymptomer fra sclerosen, som vi mangler behandlinger, der kan afhjælpe,” fortæller Lasse Skovgaard.

Blandt sidstnævnte projekter er fx et forskningsprojekt af speciallæge i neurologi ved Hvidovre Hospital, Hartwig Roman Siebner, der skal undersøge, om det er muligt at behandle det udbredte symptom fatigue, også kendt som sclerosetræthed, med magnetisk hjernestimulation. Fatigue er en overvældende træthed, der påvirker livskvaliteten i invaliderende grad. Ingen ved præcis, hvad fatigue skyldes, og der findes i dag ingen behandlinger, hverken medicinsk eller i form af livsstilsændringer. Hartwig Roman Siebners forskerteam modtog 400.000 kroner i støtte ved gårsdagens uddeling.

”Et helt usædvanligt stærkt felt af forskningsansøgninger af meget høj kvalitet,” lyder forskningschef i Scleroseforeningen Lasse Skovgaards samlede vurdering af de indkomne projekter.

Kort om Scleroseforeningens bidrag til forskning i sclerose

Scleroseforeningen står for mere end halvdelen af støtten til dansk scleroseforskning, der kommer fra offentlige og private puljer og fonde. Foreningen har i løbet af de sidste godt 50 år sammenlagt uddelt godt 375 millioner kroner til forskning i sclerose.