Irene Jensen blev uddannet i Den Kongelige Grønlandske Handel og arbejdede der, indtil hun i 1978 fik sclerose og blev pensioneret som 29-årig.

Al den energi og det gåpåmod, som Irene Jensen rummede, viede hun nu til at kæmpe for mennesker, der har det svært, især mennesker med sclerose. Det blev til forbløffende 45 år med frivilligt arbejde – også mens sygdommen efterhånden gav hende selv fysiske udfordringer i det daglige.

Irene Jensen var virksom i Danske Handicaporganisationer, og i 2012 modtog hun Vanførefondens ”Opmuntringsprisen” på 25.000 kr., der gives for en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicappede. Desuden var hun aktiv i Sct. Georgs Gilderne, som arbejder med personlig udvikling og løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

Den allerstørste indsats lagde Irene Jensen i regi af Scleroseforeningen. Hun har været formand for Scleroseforeningens lokalafdeling i sin kommune, mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i foreningen og næstformand i et årti, herunder en periode som konstitueret formand. Desuden har hun været medlem af alle de stående udvalg i foreningen – altid vel forberedt.

Hun var også medlem af bestyrelserne for Sclerosehospitalerne og Dronningens Ferieby. Især Feriebyen havde hendes hjerte – hun fulgte den tæt fra den første planlægning i slutningen af 1980erne og lige til det sidste.

I 1985 besluttede Scleroseforeningen – på opfordring af den daværende Ungdomskreds – at oprette et såkaldt informatørkorps: mennesker, der selv havde sclerose, skulle tage ud på skoler, læreanstalter og uddannelser inden for social- og sundhedssektoren og fortælle om, hvordan livet med sclerose er. Irene Jensen blev opfordret til at påtage sig opgaven, og det gjorde hun med sin sædvanlige ildhu og vedholdenhed – det blev hendes længstvarende indsats. Hun var med til at udvikle og uddanne korpset og dermed til at gøre MS og Scleroseforeningen synlig for mange, især unge.

Irene Jensen modtog i 2016 Scleroseprisen, der gives for en helt særlig indsats for Scleroseforeningen – ved overrækkelsen blev det sagt, at Irene Jensen var ”blandt de mest aktive frivillige, der nogensinde har været i Scleroseforeningen.”