Onsdag uddelte Scleroseforeningen forskningspuljen ’Bedre liv med sclerose’ på to millioner kroner fordelt til seks forskningsprojekter, der hver især skal bidrage med ny viden, der kan sikre et bedre liv for mennesker med sclerose i Danmark.

Hvert år støtter Scleroseforeningen dansk forskning i sclerose med cirka 18 millioner kroner, hvilket er mere end halvdelen af det samlede beløb, der afsættes til at forske i sygdommen i Danmark.

”Scleroseforeningen støtter hvert år vigtig, lægevidenskabelig forskning. Men vi prioriterer også at støtte forskning i det gode hverdagsliv, når man har sclerose. Gennem vores pulje ’Bedre liv med sclerose’ uddeler vi hvert år forskningsmidler til projekter indenfor sundhedsvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det bidrager med meget væsentlige perspektiver på det levede hverdagsliv for mennesker med sclerose og deres pårørende,” siger forskningschef Lasse Skovgaard.

3 gange så mange ansøgere i år

Som noget nyt har Scleroseforeningen i år valgt at prioritere forskning i fatigue og kognition højt. Desuden er ansøgerne til puljen i år blevet opfordret til at lave ’handlingsanvisende’ forskning med fokus på behandling eller mestring af sygdommen.

”Vi har i år opfordret ansøgere til at indsende projektansøgninger inden for kognition og fatigue. Det er baseret på en stor medlemsundersøgelse, vi foretog sidste år, hvor medlemmer i særlig grad efterspurgte mere forskning inden for de to områder. Jeg synes, det er et godt og logisk skridt, at vi på den måde prioriterer medlemmernes interesser i uddelingen af forskningsmidler,” siger Lasse Skovgaard.

Denne opfordring blev taget godt imod af et skarpt felt af ansøgere, der i antal var 3 gange højere end sidste år. Ud af ni ansøgere blev puljen på to millioner kroner i alt fordelt til seks forskningsprojekter, hvoraf to af dem omhandler fatigue og kognition. Støtten går desuden til projekter, der undersøger balance, vadladningsproblemer, livskvalitet og eksistentiel sundhed blandt unge voksne med ms.

Bedre liv-puljen uddeles hvert år af et bedømmelsesudvalg nedsat af Scleroseforeningens Sundhedsudvalg i samarbejde med Social- og Handicapudvalget. I år blev to millioner kroner fordelt til følgende seks ansøgere:

Lars Hvid fra Sclerosehospitalerne modtager 134.420 kroner til at evaluere effekten af Sclerosehospitalernes multidisciplinære rehabilitering (2-3 ugers ophold), specielt hvad det betyder for sklerose patienters livskvalitet samt deres tilegnelse af færdigheder der sikrer bedst mulig selvforvaltning af sygdommen.

Jacob Lynge Callesen, Fysioterapeut, Lektor, ph.d. Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi på VIA University College, modtager 446.400 kroner til at udvikle et udtryk for balanceintensitet, der kan bidrage til, at personer med sclerose kan træne, så de får optimal effekt for deres indsats

Hanne Kobberø, Overlæge i urologi, Master i sexologi, Ph.D.-studerende, modtager 155.625 kroner til at undersøges effekten af sakral nervemodulation (SNM), en anerkendt behandlingsform, som anvendes til patienter uden neurologisk sygdom, som har samme type symptomer fra blære og tarm som mennesker med MS. Formålet er at undersøge om behandlingen giver bedre liv for MS-patienter.

Jesper Lundbye-Jensen, lektor, sektionsleder for afdelingen Bevægelse og Neurovidenskab ved institut for idræt og ernæring på Københavns Universitet, modtager 348.000 kroner til at undersøge sammenhænge mellem fysisk aktivitet, funktionsevne, fatigue og neurofysiologisk funktion hos personer med multipel sclerose.

Lisbet Marstrand, Neuropsykolog på Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet, cand.psych. aut, Ph.D., modtager 390.000 kroner til at teste effekten af og udvikle forebyggende, rehabiliterende indsatser rettet mod kognitiv dysfunktion ved MS.

Jeanette Bresson Ladegaard Knox, lektor på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning ved institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns universitet, modtager 524.990 kroner til at reducere ensomhed og selvstigmatisering, at udvikle mestringsværktøjer til det gode liv og styrke meningsskabende fællesskaber blandt unge voksne med MS og cerebral parese gennem kunstneriske tilgange.