Kære brevkasse

Jeg har hørt om et nyt middel til sekundær progressiv sclerose, der hedder Foralumab. Jeg kan ikke se noget om det på hjemmesiden, er der nogen, der ved noget om dette?

Svar

Foralumab er et biologisk lægemiddel, et såkaldt monoklonalt antistof, rettet mod CD3 receptoren på immunceller (T-celler). Antistoffet kan påvirke immunsystemets funktion og anvendelsen undersøges aktuelt indenfor flere forskellige autoimmune sygdomme, herunder MS.

Forskningen er foreløbig i en tidlig fase af kliniske forsøg, hvor sikkerhed og tolerabilitet er rapporteret i et lille fase 1 forsøg. Senest er der rapporteret behandlingsforsøg på et enkelt menneske med sekundær progressiv MS, men der er endnu ikke oplysninger om større og mere systematiske afprøvninger (fase 2 og 3), som kræves for at dokumentere effekt og sikkerhed ved behandlingen.

Foralumab kan gives som næsespray, hvilket er en ny måde at administrere MS medicin på.

Speciallæge i neurologi Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.