Gå til hovedindhold

Kan styrketræning forbedre nervesystemets funktion ved personer med multipel sclerose?

Kort fortalt

Dette projekt undersøger om styrketræning kan forbedre nervesystemets funktion ved personer med MS.

Emneområde: Rehabilitering

Formål

Formålet med projektet er at undersøge effekten af styrketræning på nervesystemets funktion. Med projektet her forventer vi at få en bedre forståelse af hvordan styrketræning påvirker nervesystemet, og da funktionen af nervesystemet er afgørende for eksempelvis fysisk funktion, så forventer vi også at deltagerne vil opleve forbedret gangfunktion. Denne nye viden kan bidrage til, og udvikle, den eksisterende rehabiliteringspraksis, så vi på bedste vis kan forbedre livsvilkårene for de der lever et liv med sclerose.

Mød forskeren

Mette Dahl Diechmann , Kandidat i Idrætsvidenskab

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Forskningsinteressen er for mig drevet af en fascination af hjernen og hele systemet af nerver som på kompleks vis styrer vores handlinger, tanker og færden. Dertil kommer en ambition om at udbrede fysisk træning/aktivitet i befolkningen fordi jeg tror på og kender til dets mange positive gevinster. Denne fascination og ambition driver mig i min MS forskning, hvor jeg håber at kunne bidrage til opretholdelse af autonomi og livskvalitet hos personer for hvem MS er et livsvilkår.

Mette Dahl Diechmann

Kandidat i Idrætsvidenskab

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Denne tildeling er med til at sikre at projektet kan komme fra start, og helt konkret så er midlerne medvirkende til at sikre løn til undertegnede samt væsentlige bidragsydere i projektets indledende fase. Derudover er dette et blåstempel fra Scleroseforeningen på at projektet er relevant og af potentiel vigtig betydning for de mennesker der lever et liv med sclerose. Jeg er således stolt over at have Scleroseforeningen i ryggen til dette projekt og håber det også kan være med til at andre bidragsydere træder til og støtter projektet til gennemførelse.

Mette Dahl Diechmann

Kandidat i Idrætsvidenskab