Formål

Den nuværende attak-behandling har vist begrænset effekt på den lange bane, og der rapporteres om en betydende resterende mén-grad ved længere tids opfølgning. Multidisciplinær rehabilitering er blevet fremhævet som en lovende kandidat til at kunne fungere som supplerende attak-behandling.

Formålet med dette projekt er derfor at udvikle og afprøve en infrastruktur der kan sikre tidlig,
specialiseret, og effektiv rehabilitering i behandlingen af et attak. Hvis det lykkes at reducere det aftryk et attak kan medføre, så kan det have helt afgørende betydning for personer med sclerose.

Mød forskeren: Morten Riemenschneider, PhD, Klinisk træningsfysiolog

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Som træningsfysiolog og rehabiliteringsforsker finder jeg det utroligt motiverende at bruge min faglighed til at hjælpe personer med sclerose med at “hjælpe sig selv”. Rehabilitering og fysisk træning handler i høj grad om at give værktøjer til selv at kunne behandle og mestre sin sygdom. Jeg har et stort håb om at kunne være med til at optimere klinisk praksis gennem øget implementering af evidensbaseret rehabilitering som supplerende behandlingsstrategi i kampen mod sclerose. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?
En bevilling fra Scleroseforeningen er en fantastisk blåstempling af vores projekt, og forhåbentligt kan dette være med til at bane vejen for den resterende nødvendige finansiering før projektet kan realiseres.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 200 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2027

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Attakvis MS
  • Træning
  • neurofysiologi