Formål

Mellem 40-70% af personer med MS oplever på et tidspunkt i sygdomsforløbet ændringer i deres tænkning, hukommelse og mentale tempo – det man samlet kalder de kognitive funktioner. Samtidig ved vi at disse ændringer kan have enorm betydning for patienternes hverdag, livskvalitet og erhvervsevne. Tidligere forskning har peget på at en mentalt aktiv livsstil er forbundet med en lavere forekomst og grad af disse kognitive vanskeligheder. Formålet med dette projekt er derfor at teste effekten af kognitivt stimulerende aktiviteter som kan hjælpe til at opretholde en sund og mentalt aktiv livsstil.

Mød forskeren: Andreas Kirknæs Færk, Neuropsykolog

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Der findes aktuelt meget få tilbud til mennesker med kognitive vanskeligheder og alt for lidt forskning på området. Det der driver mig er håbet om at kunne være med til at udvikle, implementere og teste nye interventioner til mennesker med kognitive vanskeligheder. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen betyder alt for projektet. Midlerne går til at dække løn og materialer til projektet. Uden midlerne ville vi slet ikke kunne foretage projekter som dette, så det betyder virkelig alt. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 270 435 kr.

Projektperiode

2021 – 2025

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Attakvis MS
  • Psykologi
  • Kognition
  • Livskvalitet
  • Primær progressiv MS
  • Neuropsykologi
  • Træning
  • Sekundær progressiv MS