Formål

Op mod 2/3 af personer med MS oplever på et tidspunkt i sygdomsforløbet ændringer i deres tænkning, hukommelse og mentale tempo – det vi samlet set kalder de kognitive funktioner. Samtidig ved vi at disse ændringer kan have enorm betydning for patienternes livskvalitet, arbejdsevne og selvhjulpenhed i det daglige. Tidligere forskning har peget på at en mentalt aktiv livsstil er forbundet med en lavere forekomst og grad af disse kognitive vanskeligheder. Formålet med dette projekt er derfor at teste og udvikle behandlinger, som kan hjælpe til at opretholde en sund og mentalt aktiv livsstil.

Mød forskeren: Andreas Kirknæs Færk, Neuropsykolog

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

I mit kliniske arbejde har jeg set hvor enorm betydning de mentale funktioner har for mennesker med sygdomme i hjernen. Evnen til at fastholde sin opmærksomhed, huske og holder overblik er på mange måder fundamentet for at kunne begå sig i det daglige og har en kolossal indvirkning på både vores livskvalitet og sociale liv. Desværre findes der aktuelt stort set ingen tilbud til MS-patienter med disse mentale vanskeligheder. Det der driver min forskning er derfor håbet om at kunne være med til at udvikle og implementere nye behandlinger rettet mod de mentale funktioner. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen betyder alt for projektet. Midlerne går til at dække løn og materialer til projektet. Uden midlerne ville vi slet ikke kunne foretage projekter som dette, så det betyder virkelig alt. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 770 464 kr.

2022: 400 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2025

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Livsstil
  • Livskvalitet
  • Træning
  • Neuropsykologi
  • Psykologi
  • Kognition