Den seneste opgørelse fra det internationale scleroseforbund MSIF (Multiple Sclerosis Internationale Federation viser, at Danmark har den højeste forekomst af sclerose. Til en sammenligning indtager Norge og Sverige en femte og niende plads på listen over de hårdest ramte lande i verden.

I dag er 18.616 danskere diagnosticeret med sclerose ifølge en helt ny rapport fra Det Danske Scleroseregister. Og sclerose har været konstant stigende i Danmark siden 1950, hvor tilfældene af sygdommen for første gang blev registreret. Dengang blev forekomsten opgjort til 57 tilfælde af sclerose per 100.000 indbyggere i Danmark. Siden er den mere end femdoblet, og i den nye rapport opgøres den til 306 tilfælde per 100.000 indbyggere i 2023, mens den i 2022 var 298 per 100.000 indbyggere.

”Det er bekymrende, at vi i Danmark er så hårdt ramt. Vi ser en stigning, der svarer til en fordobling af antallet af sclerosepatienter på 20. år. Det stiller krav om, at sundhedsvæsnets ressourcer følger med antallet af patienter. Det gælder den medicinske behandling og kapaciteten rundt omkring på landets scleroseklinikker, men det gælder også rehabilitering og vedligeholdende fysioterapi, som vi ved er afgørende for at bremse sygdomsudviklingen og for, at patienterne får flere gode år og bedre muligheder for at klare hverdagen, fastholde relationer og deltage i samfundet,” lyder reaktionen fra Nana Folmann Hempler, der er forsknings- og analysechef i Scleroseforeningen.

Stigningen i Danmark skyldes flere ting, fortæller speciallæge i neurologi Melinda Magyari, der er leder af Det Danske Scleroseregister og overlæge på Rigshospitalets scleroseklinik.

”Flere sclerosepatienter lever længere tid med sygdommen, og det er jo en glædelig nyhed. Samtidig finder vi også flere nye tilfælde,” siger hun og fortæller, at man ikke kun finder nye tilfælde blandt de 20-40-årige – den aldersgruppe, hvor man finder langt de fleste nydiagnosticerede. Men også i stigende grad blandt 50-70-årige.

Forskerne leder stadig efter svar

Hvad årsagen til sygdommen er, og hvorfor Danmark har så høj en forekomst i forhold til andre lande, findes der endnu ikke noget entydigt svar på. Men der er flere bud på det ifølge Melinda Magyari.

”Vi ved faktisk ikke, hvorfor man får sclerose. Man taler både om en vis arvelighed, men også om miljø- og livsstilsfaktorer,” siger hun.

Derfor er forskning i sclerose afgørende.

”Men vi ved, at sclerose generelt er mest udbredt på de nordlige breddegrader, og forskning har peget på, at D-vitaminmangel kan spille ind. Der er også en særlig vævstype, der er mere udbredt i Norden end andre steder, og som er forbundet med en højere forekomst af sclerose. Men flere faktorer kan også spille ind. Rygning er blevet forbundet med en øget risiko for at udvikle sclerose, ligesom overvægt i barndom og ungdom også menes at kunne have en betydning for udvikling af sclerose senere i livet. Det behøver ikke være den samme buket af faktorer, der udløser sygdommen fra person til person,” påpeger lederen af Scleroseregistret.

Vi ved, at sclerose generelt er mest udbredt på de nordlige breddegrader, og forskning har peget på, at D-vitaminmangel kan spille ind. Der er også en særlig vævstype, der er mere udbredt i Norden end andre steder, og som er forbundet med en højere forekomst af sclerose. Men flere faktorer kan også spille ind.

Melinda Magyari, leder af Det Danske Scleroseregister

Mest udbredt blandt kvinder

Sideløbende med den stadig højere forekomst, der er konstateret i Danmark siden 1950, er der sket en glidning i retning af, at flere og flere kvinder får sclerose, og den glidning har især taget fart fra 1970’erne:

”Sygdommen er fordoblet hos kvinder siden 1970’erne, mens den kun har været svagt stigende blandt mænd,” forklarer Melinda Magyari.

Mens antallet af mænd og kvinder med sclerose var næsten ligeligt fordelt i 1950 i Danmark, viser Scleroseregistrets nye rapport, at mere end to tredjedele er kvinder i dag, nemlig 12.818 ud af det samlede antal på 18.616 danskere med sclerose, og ud af de 608 danskere, der blev diagnosticeret med sclerose i 2023 var 423 kvinder.

“Generne kan ikke nå at ændre sig på så kort tid, og årsagen til, at kvinderne er stukket af fra mændene i statistikkerne, specielt siden 1970’erne, ligger sandsynligvis i en mere moderne livsstil. Vi ved, at rygning øger risikoen. Vi ved også, at overvægt i barndommen og puberteten spiller ind, og især i kvinders tilfælde provokerer hormonsystemet. Der er også en vis evidens for, at færre og senere fødsler – og dermed igen visse hormonelle faktorer – har betydning for risikoen for at få sclerose. Hormonforstyrrende stoffer kan også have indflydelse. Mænd er knap så følsomme over for dem som kvinder. Virus spiller også ind. Senest har forskning vist, at der er en sammenhæng mellem Epstein Barr-virus og udviklingen af sclerose. Men forskningen har endnu til gode at give os en fyldestgørende afdækning af årsagerne,” understreger Melinda Magyari.

Verdens højeste forekomst af sclerose

Ved hjælp af data fra 91 % af verdens lande har det internationale scleroseforbund MSIF (Multiple Sclerosis Internationale Federation) i slutningen af 2023 opdateret en opgørelse over forekomsten af den invaliderende sygdom i verden. Opgørelsen viser, at Danmark siden MSIF’s seneste rapport fra 2020 er gået fra tredjehøjeste forekomst til højeste forekomst i verden. Vel at mærke når der bortses fra miniputrepublikken San Marino, der har en forekomst på 337 per 100.000 indbyggere, men hvor antallet af indbyggere med sclerose kun er 114 ud af en samlet befolkning på 33.864 indbyggere og dermed er forbundet med en statistisk usikkerhed, som ikke gælder de øvrige højforekomstlande. Næst efter Danmark på listen over hårdest ramte lande ligger Tyskland, Canada og USA. Først på 5. og 9. pladsen følger Norge og Sverige med en forekomst på henholdsvis 255 og 215 per 100.000 indbyggere ifølge MSIF’s opgørelse fra 2023.

Kilde: atlasofms.org

Støt forskning, så vi kan knække koden til sclerose