Befordringsfradrag er et skattemæssigt kørselsfradrag for personer på arbejdsmarkedet, der har højere udgifter på grund af invaliditet eller kronisk sygdom. Højere udgifter kan også være, hvis du ikke er i stand til at tage offentlig befordring, men er nødt til at køre i egen bil.

Befordringsfradraget er for dig, som er på arbejdsmarkedet både på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Befordringsfradraget skal søges hos SKAT.

Rent praktisk skal du gå ind på SKATs hjemmeside under ”bindende svar”. Du skal betale et mindre gebyr for at få SKAT til at behandle sagen. Vi anbefaler, at du søger dette bindende svar. 

SKAT skal bruge lægelige oplysninger for at kunne vurdere, om du er berettiget.

Lægen skal dokumentere din diagnose og funktionsevnenedsættelse. Lægen skal også tage stilling til, om det er udelukket, at du kan bruge offentlig befordring og derfor er nødt til at køre i egen bil. Det kan for eksempel være, fordi du ikke har kræfter til at benytte offentlig befordring på grund af træthed eller udtrætning, eller fordi du har brug for at kunne møde fleksibelt (møde senere eller køre tidligere hjem, og at det kan betyde færre sygedage)    

Det er også en god ide at skrive, om du benytter hjælpemidler, har et parkeringskort og lignende.

Du skal selv skaffe lægeoplysningerne og også selv betale. Din læge er ikke forpligtet til at skrive erklæringen.