Det er kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalder. Det er dog muligt at få tilkendt pension i alderen fra 18 år til 39 år i særlige tilfælde. 

Din ret til fuld førtidspension afhænger af, hvor mange år du har boet i Danmark fra dit 15. år og til afgørelsesdato for førtidspension. Kommunen skal vejlede dig om disse regler.

Den 1.1.2003 trådte en ny førtidspensionslov i kraft. Du er omfattet af de nye regler, hvis din sag om førtidspension er startet efter den 1.1.2003. Formålet med ændringerne er at fastholde flest mulige i arbejde.

For at få tilkendt førtidspension, skal du gennemgå et ressourceforløb

Med virkning fra 1.1.2013 forudsætter tilkendelse af førtidspension som udgangspunkt, at du har gennemgået et ressourceforløb. Kun få er undtaget fra at skulle deltage i ressourceforløb.

Et ressourceforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes muligheder og behov med det formål at hjælpe dig videre, så det på længere sigt kan blive muligt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløbet skal udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Din sag bliver behandlet af et rehabiliteringsteam

Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv for dig.

Rehabiliteringsteamets medlemmer er repræsentanter fra:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (hvis det er relevant) 
  • Sundhedskoordinator (læge fra Regionen)

Udover ovennævnte medlemmer deltager sagsbehandleren, der har forberedt sagen sammen med dig, Du må gerne tage andre med dig til mødet. Det kan for eksempel være pårørende eller en repræsentant fra din faglige organisation.

Alle, der skal have behandlet en sag i rehabiliteringsteamet, skal have lavet en rehabiliteringsplan.