Hvad laver du som frivillig i Scleroseforeningen?

Mit største engagement i Scleroseforeningen er den årlige landsindsamling. Jeg har været indsamlingsleder i mange år og er efterhånden ret velbevandret i opgaven. Derudover er jeg områdeleder i Nordsjælland-Vest, hvilket betyder, at jeg har ansvaret for 11 indsamlingssteder. Jeg har været med siden den spæde start i 2008, hvor vi fik lov til at indsamle 25-øren. Herefter begyndte vi at lave butiksindsamlinger, hvor vi satte indsamlingsbøtter op i forskellige butikker i en periode. I 2016 var jeg også med, da den første husstandsindsamling i samarbejde med gigtforeningen blev afholdt. Det, der efterfølgende blev til Scleroseforeningens egen årlige landsindsamling.

Det er nogle store opgaver, du har påtaget dig. Hvordan griber du dem an?

Der ligger et stort stykke arbejde i at rekruttere mine indsamlere og finde og opsøge nye indsamlingsledere, når nogle falder fra – for det gør de sommetider. Jeg forsøger at starte tidligt på året med at række ud til mine indsamlere og indsamlingsledere, så de ved, at jeg sætter stor pris på deres indsats, og at vi fortsat har brug for hinanden. Jeg kan bedst lide personkontakten ansigt til ansigt eller via telefon, da jeg synes, at det virker mere troværdigt. Man får et større kendskab til hinanden, hvis man tager sig tid til at ringe en person op, fremfor blot at sende en mail.

Hvad driver dig i dit frivillige arbejde?

Det der driver mig, er de resultater, som jeg synes, at jeg er i stand til at opnå. Det gælder både som indsamlingsleder og områdeleder. Det, vi i fællesskab hiver ind og skraber sammen, det er det, der gør det for mig. Det driver mig også, at jeg kan være med til at sørge for, at Scleroseforeningen bliver omtalt – og ikke bliver overset blandt andre, større patientforeninger. Det er i det hele taget vigtigt for mig at sætte fokus på sclerose, for der er behov for flere midler i den her sag.

Hvad giver det dig personligt at være frivillig?

Det giver mening for mig at lave det her stykke arbejde, fordi jeg har en person i min familie, der har sclerose. Jeg sørger generelt for at holde mig opdateret på den nyeste forskning på scleroseområdet, og nye tiltag i foreningen – det gør jeg blandt andet gennem mit frivillige arbejde. Derudover ser jeg et stort fællesskab i at være med til at gøre en forskel for folk, som har brug for det. Jeg kender efterhånden mange, som flere år i træk har valgt at hjælpe til på indsamlingsdagen. De bakker op hvert år, fordi vi gør det sammen og hjælpes ad, og det, synes jeg, er rigtig fint.

Hvis du skulle anbefale andre at være frivillige i foreningen, hvad ville du så fremhæve?

Vi er en patientforening, som ikke er for stor. De frivillige, som kommer ind, bliver set og hørt og har god mulighed for at lære resten af de frivillige at kende. Den del er der nemlig også plads til i vores frivillige arbejde. For mig er det vigtigt, at vi skaber et sammenhold om en fælles sag. Vi bidrager alle til at scleroseramte får den hjælp og støtte, som de fortjener og har brug for.