Medicinrådet har for nyligt udgivet en ny behandlingsvejledning for behandling af attakvis sclerose.

Den væsentligste ændring i behandlingsvejledningen er, at definitionen af ”høj sygdomsaktivitet” er blevet mere tydelig end før. Og netop høj sygdomsaktivitet er et afgørende kriterie for at nydiagnosticerede mennesker med sclerose kan komme direkte i en højeffektiv behandling (også kendt som 2. linje-behandling).

I praksis vil ændringen i behandlingsvejledningen føre til, at langt flere sclerosepatienter vil tilhøre gruppen med høj sygdomsaktivitet og derfor kommer i behandling med højeffektive præparater fra starten af deres sygdomsforløb.

”Det er positivt, at vi har fået en ny behandlingsvejledning, der åbner op for, at flere kan komme i en højeffektiv behandling i de tilfælde, hvor det samlet set er den bedste løsning. Det giver nemlig bedre muligheder for at tilrettelægge den optimale behandling til den enkelte patient, hvor man opvejer virkninger og bivirkninger” siger Lasse Skovgaard, forskningschef i Scleroseforeningen.

Flere studier, bl.a. fra Sverige, peger på, at et behandlingsforløb med tidlig opstart af højeffektive præparater fører til bedre sygdomsprognoser – forstået som færre attaks og mindre funktionsnedsættelse over tid.

Et andet centralt element i den nye behandlingsvejledning, som forskningschefen hæfter sig ved, er, at vejledningen direkte forholder sig til, om velbehandlede patienter kan blive pålagt at skifte behandling alene på baggrund af pris.

”Vejledningen giver ikke mulighed for, at velbehandlede patienter kunne tvinges til præparatskift indenfor deres linje udelukkende på grund af pris. Det ville principielt være en glidebane. Det kunne jo potentielt betyde, at de skulle skifte fra et præparat, der fungerer godt for dem til et præparat, der fungerer mindre godt.”

Læs den nye behandlingsvejledning for behandling af attakvis sclerose HER