Gå til hovedindhold

Forskningsstøtte: 14 projekter modtager forskningsmidler fra Scleroseforeningen

24. maj 2023
Kort fortalt

Scleroseforeningens Forskningsråd har netop uddelt 7,5 millioner kroner til 14 danske forskningsprojekter inden for sclerose. I år er nogle af midlerne uddelt strategisk, så der forskes mere i kognition og fatigue, som er efterspurgt af foreningens medlemmer.

Af Jakob Stein

Scleroseforeningens Forskningsråd. Fra venstre: Susana Aznar, Peter Vestergaard Rasmussen, Henrik Vorum, Helle Hvilsted Nielsen, Morten Blaabjerg, Malene Kappen Krüger, Henrik Larsson, Finn Sellebjerg og Jette Frederiksen. Benedikte Wanscher, Trine Mogensen og Jakob Christensen deltog online.

Scleroseforeningen støtter årligt dansk og international forskning i sclerose med 18-20 millioner kroner. Foreningens støtte til dansk forskning udgør cirka halvdelen af den samlede støtte i Danmark til uafhængig forskning i sygdommen. Forskningsmidlerne uddeles blandt andet ved to store årlige uddelinger i maj.

I sidste uge blev den såkaldte 'Bedre liv med sclerose-pulje' på to millioner kroner uddelt, og nu er det altså foreningens store forskningspulje på 7,5 millioner kroner, der netop er gået til 14 spændende forskningsprojekter.

”Vi er lige blevet færdige med at uddele 7,5 millioner kroner til en række vigtige forskningsprojekter. Vi har blandt andet givet penge til forskning i kognitive problemer og fatigue. Til to interessante behandlingsforsøg, som med meget forskellige metoder prøver at undersøge, hvordan man kan behandle netop de problemer hos mennesker med sclerose,” lyder det fra Forskningsrådets formand, Finn Sellebjerg, der er overlæge ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Han mener, at Scleroseforeningens årlige bidrag til forskning er afgørende for, at de danske forskningsmiljøer inden for scleroseområdet trives og er medvirkende til, at der hele tiden kan skabes små videnskabelige fremskridt.

Vil du støtte forskning i sclerose?

Så klik her, og vær med til at gøre en forskel.

”Det er den største frie forskningspulje til scleroseforskning, der overhovedet findes i Danmark. Der er andre steder, hvor man kan søge penge til scleroseforskning, men det viser sig, at en meget stor del af pengene til scleroseforskning i Danmark faktisk kommer fra Scleroseforeningen.”

Finn Sellebjerg forklarer, at Scleroseforeningens forskningsstøtte gennem tiden for eksempel har været medvirkende til, at vi i dag anlægger en helt anden behandlingsstrategi ude på landets scleroseklinikker, end man gjorde for bare 10 år siden.

”Vi sætter meget tidligere ind med mere effektive behandlinger, fordi forskningen, som Scleroseforeningen har været med til at støtte, har vist, at det gør sygdomsforløbet mildere ud i fremtiden”, siger han og understreger:

”Forskningspuljen er derfor meget vigtig. Meget scleroseforskning i Danmark ville simpelthen ikke blive iværksat, hvis vi ikke havde de her frie midler til at give til de bedste forskningsprojekter i landet.”

Noget nyt: Strategisk forskning

Det er ikke helt tilfældigt, at foreningens Forskningsråd har valgt netop at støtte forskning i fatigue og kognition.

”I år har vi som noget nyt prioriteret, hvad vi kalder for strategisk forskning. Det bunder i en større undersøgelse blandt vores medlemmer, hvor der var rigtig stor interesse for, at der forskes mere i emnerne kognition og fatigue. Og derfor har vi i år tilgodeset spændende ansøgninger inden for de to områder”, forklarer Malene Kappen Krüger, der ud over at sidde med i Forskningsrådet, selv lever med sclerose og er næstformand i Scleroseforeningens hovedbestyrelse.

Forskningsrådet har i år valgt at støtte 14 forskningsprojekter mod 18 sidste år, fordi det prioriteres at afsætte lidt flere midler til de bedste forskningsprojekter, hvor der er ”gode chancer for at få virkningsfulde data og for at forskningen publiceres”, i stedet for at ”smøre pengene for tyndt ud”, som Malene formulerer det.

”Vi har haft virkelig lange og seriøse diskussioner for at være sikre på, at de her penge bliver givet til netop de forskningsprojekter inden for sclerose i Danmark, der vil kunne gøre mest forskel,” siger hun.

Det betyder meget for Malene Kappen Krüger at sidde med i Forskningsrådet:

”Det er rigtig spændende at have medindflydelse på, hvordan de midler, som Scleroseforeningens medlemmer og støtter samler sammen ved hjælp af hårdt arbejde, uddeles til konkret forskning,” siger Malene Kappen Krüger, der beskriver Forskningsrådets medlemmer som ”en gruppe rigtig kvalificerede forskere”:

”Der er tale om nogle virkelig dygtige danske forskere, der dækker et bredt vidensfelt med relevans for scleroseområdet.”

Ud over kognition og fatigue, så har Scleroseforeningen i år støttet forskning i blandt andet progressiv sclerose, blodceller i hjernen, ændringer i sygdomsmekanismer hos dyr med scleroselignende symptomer, behandlingsforsøg med kosttilskud, udvikling af nye metoder til at måle på sygdommen og en bevilling til Sclerosehospitalerne, hvor der skal forskes i behandling af sclerose-attakker med intensiv genoptræning. Og så blev en lille del af puljen faktisk uddelt allerede sidste år til en flerårig bevilling til en MS-forsker på Rigshospitalet.

”Der er også givet penge til to projekter, der på meget forskellig måde udforsker de mekanismer, som kan ligge bag, at vi tror, at infektion med Epstein-Barr-virus er en meget vigtig og måske endda nødvendig årsag til at få sclerose,” siger Finn Sellebjerg.

Dyk selv ned i de 14 projekter, der har fået tildelt midler herunder.

Her er modtagerne af den store forskningspulje på 7.5 millioner kroner:

Helle Bach Søndergaard (Ph.d.-studerende Victoria Hyslop Hvalkof) molekylærbiolog, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, modtager 591.709 kroner til blandt andet at undersøge, microRNA fra Epstein-Barr virus (EBV) hos personer med MS og relatere microRNA til inflammation og sygdomsaktivitet. 

Bente Finsen, neurobiolog ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, modtager 201.591 kroner til at forske i betydning af Nkx2.2 (transkriptionsfaktor) for mitose og differentiering af oligodendrocyt precursor celler i musemodeller for multipel sklerose.

Jette Lautrup Frederiksen, professor på Københavns Universitet og overlæge i neurologi på Rigshospitalet-Glostrup, modtager 487.000 kroner til at forske i Prognostisk værdi af nye sensitive markører for udvikling af syn, klinisk og MR-aktivitet og kognition ved opticusneuritis (synsnervebetændelse) og MS. Desuden modtager hun 200.000 kroner til at forske i neurodegeneration, kognition og fatigue.

Sine Reker Hadrup, Professor og sektionsleder ved Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitets, modtager 759.072 kroner til at undersøge vigtigheden af CD8 T-celler og deres rolle i forhold til udvikling af multiple sklerose (MS).

Zsolt Laszlo Illes, Professor på Odense Universitetshospital på afdelingen/forskningsenheden for neurologi, modtager 509.981 kroner til at bl.a. at forske i om accelereret aldring af immunsystemet og hjernen øger risikoen for at udvikle progressiv MS.

Henrik Bo Wiberg Larsson (Ph.d.-studerende Derya Tireli),  Professor, Overlæge, dr.med., Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, modtager 623.042 kroner til at forske i blod-hjerne barrieren som sygdomsmarkør ved progressiv MS; sammenhængen med jernakkumulation, atrofi og læsioner i grå substans.

Henrik Lundell, hjerneforsker ved Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, MR-Forskningssektionen på Amager og Hvidovre Hospital, modtager 350.000 kroner til at forske i nye metoder baseret på en videreudvikling af diffusionsvægtet MR-scanninger til at blive klogere på hvordan og hvorfor MS-læsioner udvikles på forskellige måder.

Lisbet Marstrand, Neuropsykolog ved Dansk Multipel Sklerose center, modtager 207.435 kroner til forske i, hvordan man kan udvikle og teste kognitiv reserve-opbyggende aktiviteter ved ms (KRAMS).

Helle Hvilsted Nielsen, overlæge på Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital samt klinisk lektor i neurologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, modtager 446.000 kroner til at undersøge siponimods reparerende effekt på gliaceller, hjerneceller og myelinskeder.

Trevor Owens, Professor i Neurobiologi, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, modtager 400.000 til at undersøge, hvordan alder påvirker sygdomsudviklingen i MS.

Morten Riemenschneider, Klinisk træningsfysiolog ved Institut for Folkesundhed - Idræt på Aarhus Universitet, modtager 584.400 kroner til at udvikle og afprøve en infrastruktur, der kan sikre personer med sclerose tidlig og specialiseret rehabilitering på vejen tilbage fra et MS-attak.

Finn Sellebjerg (Ph.d.-studerende Mathilde Hansen), overlæge ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, modtager 1.075.000 kroner til at undersøge, hvordan sklerosebehandlinger påvirker immunsystemets celler og hvordan man kan måle behandlingernes effekt.

Hartwig Roman Siebner, speciallæge i neurologi ved Hvidovre Hospital, modtager 742.800 kroner til at forske i effekten af transkraniel magnetisk hjernestimulation (TMS) til behandling af træthed i patienter med Multipel Sklerose. Formålet er at forbedre balancen mellem ’aktivering’ og ’hæmning’ i relevante motoriske områder i hjernens pandelapper.

Der er ingen kommentar endnu