Formål

Målet med projektet er at få indblik i hvordan den naturlige aldring påvirker MS-sygdomsudvikling og hvorvidt type-1 interferoner (en del af immunsystemet) spiller en rolle. Projektet vil således primært fokusere på progressiv MS som ligner en aldersrelateret neurodegenerativ proces og indtil videre er vanskelig at behandle. Gennem anvendelsen af dyremodeller håber vi at kunne belyse dette samspil mellem aldring og immunsystemet.

Mød forskeren: Jonathan Krieger, Stud. Med. (kandidat)

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Gennem min tid som medicinstuderende har jeg personligt fået indblik i hvordan de seneste fremskridt indenfor MS-forskning har haft banebrydende klinisk betydning. På trods af det stigende antal af behandlingsmodaliteter er der stadig mange ubesvarede spørgsmål om de komplekse mekanismer som driver sygdommen. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte forbedring af vores forståelse af sygdommen. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen fra Scleroseforeningen har gjort det muligt for mig at implementere avancerede dyremodeller som er uundværlige for dette projekt. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 400 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2024

Projektets nøgleord

  • MS og alderdom
  • Sekundær progressiv MS
  • Primær progressiv MS
  • Demyelinisering
  • Dyremodeller af MS
  • Immunologi