Formål

Multipel sklerose er en autoimmun sygdom karakteriseret ved betændelse og nedbrydning af den beskyttende isolering omkring nervecellerne i hjernen og rygmarven, kaldet myelin. Som følge af betændelsen frigives signalstoffet kaldet TNF (tumor necrosis factor) fra celler involveret i immunforsvaret i centralnervesystemet (CNS), og findes derfor i forhøjede mængder i patienter. Målet med studiet er at opnå en bedre forståelse af de forskellige typer af TNF signalering imellem cellerne i CNS, hvad der aktiverer dem, og hvordan det påvirker betændelsestilstandene under sklerose. Det er vores hypotese, at ved at blokere en bestemt form for TNF-signalering, er det muligt at ændre samspillet mellem de forskellige celler involveret i betændelsen, hvorved betændelsestilstanden mindskes. En bedre forståelse af hvordan CNS reagerer under sklerose vil bidrage til udviklingen af forbedrede behandlingsmuligheder ved ændring af TNF signaleringen. Dette vil kunne hjælpe mod de følgevirkninger der medfølger sygdommen.

Mød forskeren: Estrid Thougaard Pedersen, cand.scient.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Det er en stor motivationsfaktor for mig at have muligheden for at dykke ned i mekanismerne i multipel sklerose, en sygdom som påvirker så mange menneskers hverdag. Jeg bliver drevet af muligheden for at finde frem til ny viden, som potentielt kan bidrage til at den medicinske behandling af multipel sklerose bliver videreudviklet og forbedret.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det har en stor betydning for min forskning at jeg har modtaget midler fra Scleroseforeningen. Dette studie er en del af min PhD, og skal udføres ved et laboratorie på universitetet i Miami, hvor de har stor erfaring med skleroseforskning. De modtagede fondsmidler gør det muligt for mig at dække nogen af de udgifter jeg vil have i forbindelse med mit internationale forskningsophold. Derudover vil de modtagne midler gå til indkøb af forskellige midler til brug i laboratoriet, og har derfor en direkte betydning udførslen af mine forsøg. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 113 000 kr.

Projektperiode

2021 – 2022

Projektets nøgleord

  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Immunologi
  • Dyremodeller af MS
  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)