Formål

Mitokondrier er organeller, som fungerer som cellens kraftværk. Det har vist sig, at mitokondrierne i multipel sclerose er mangelfulde, men præcis hvordan dette bidrager til udviklingen af sygdommen er stadig uvist. Mitokondrier har deres eget DNA, og mutationer i dette DNA er associeret med flere neurodegenerative sygdomme, inklusiv multipel sclerose. Vi har for nyligt udviklet en ny og utroligt sensitiv metode til at detektere mutationer i mitokondriets DNA. Vi mener, at mutationer i mitokondriets DNA kan resultere i at nerveceller i hjernen dør, hvilket aktiverer immunsystemet. Ved at undersøge dette, håber vi, at finde ud af om bestemte mutationer i mitokondriets DNA er associeret med multipel sclerose, og om dette kan bruges diagnostisk. Vi mener, at det potentielt kunne være grundlag for udvikling af nye medicinske behandlingsmuligheder.

Mød forskeren: Emilie Tresse-Gommeaux, molekylær og cellulær biologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Omkring 14.500 mennesker er ramt af multipel sclerose i Danmark, med 600-700 nye tilfælde hvert år. De fleste patienter har i begyndelsen et sygdomsforløb med attakker, som ofte udvikler sig til progressiv neurologisk dysfunktion. Det er en ødelæggende sygdom, som har stor indflydelse på patientens livskvalitet, hvoraf mange er unge eller yngre voksne, som påvirkes indtil deres død. Det er ganske enkelt hjerteskærende at årsagen til denne sygdom stadig er ukendt og ikke kan kureres. Som forsker i neurobiologi og immunologi er det derfor mit helt klare mål at gøre mit allerbedste for at bruge min viden til at prøve at forstå de mekanismer, der ligger bag denne forfærdelige sygdom for i sidste ende at kunne hjælpe patienterne. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskningsmidlerne fra Scleroseforeningen gør, at vi kan fokusere vores energi og forskningsprojekt specifikt mod multipel sclerose. Vi håber, at bevillingen vil være med til at synliggøre vores resultater for alle involveret i scleroseforskning, og på den måde komme til størst mulig gavn for patienterne og scleroseforskningen.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2020: 150 000 kr.

Projektperiode

2020 – 2022

Projektets nøgleord

  • Neurofysiologi
  • Immunologi
  • Neuropatologi