Formål

I dette projekt ønsker vi at forstå, hvordan tarmens økosystem, er koblet til sygdomsforløbet hos mennesker med multipel sclerose (MS). Helt konkret undersøger vi, om analyser af tarmvira, tarmbakterier og bakterieafledte molekyler kan bidrage med vigtig information om patienters nuværende og fremtidig sygdomsaktivitet. Perspektivet er, at data fra analyser af blod- og afføringsprøver kan anvendes til at identificere patienter, hvor rettidig behandlingsintensivering kan forhindre det næste attak. På længere sigt håber vi, at en bedre forståelse af de komplekse samspil mellem tarmen og hjernen kan bane vej for udviklingen af nye behandlingsmuligheder for personer med MS.

Mød forskeren: Lina Moschoula Passali, cand.scient. i Klinisk Ernæring

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

MS er en yderst kompleks sygdom, der rammer mennesker i deres bedste alder. Til trods for at vi gennem flere årtiers forskning er blevet meget klogere på sygdommen, er der fortsat mange vigtige aspekter, der ikke er blevet belyst. Nysgerrighed på at forstå sygdommens komplekse natur er det, der får mig til at dykke ned i detaljerne. Livshistorier fra de mennesker med MS, som jeg dagligt møder i min forskning, er min motivation. For mig personligt er det vigtigt, at jeg gennem mit arbejde kan skabe værdi for andre mennesker. Jeg håber, at mit arbejde kan være med til at gøre livet med MS bare en lille smule nemmere. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskning er essentiel for, at vi kan blive bedre til at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme såsom MS. Det kan dog være rigtig svært at finde de nødvendige ressourcer til at vi forskere selvstændigt kan igangsætte og fuldføre sådanne forskningsprojekter. Midlerne fra Scleroseforeningen er med til at sikre, at vi kan udføre de dyre laboratorieanalyser samt stille den tid til rådighed, som det kræver for at bearbejde materialet og derefter formidle resultaterne. 

 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 111 000 kr.

Projektperiode

2021 – 2023

Projektets nøgleord

  • Tarmbakterier/mikrobiom
  • Livsstil
  • Kost
  • Immunologi
  • Miljøfaktorer
  • Virusinfektioner
  • Attakvis MS