Formål

I dette forskningsprojekt bruges transkraniel magnetisk hjernestimulation (TMS) til behandling af træthed i patienter med Multipel Sklerose. Formålet er at forbedre balancen mellem ’aktivering’ og ’hæmning’ i relevante motoriske områder i hjernens pandelapper. Effekten af TMS undersøges ved måling af hjernens elektriske aktivitet (EEG) og billeddannelse (MR-skanning) af hjernens struktur og metabolisme, samt patientinddragende interviews. Projektet vil yde et vigtigt bidrag til at afklare om TMS er både virksom og praktisk anvendelig som behandling for træthed ved Multipel Sklerose.

Mød forskeren: Sofus Nygaard, læge, Ph.d.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Som læge har jeg altid haft en stor interesse for Multipel Sclerose. Det er en fagligt spændende sygdom, med utroligt mange facetter, da sclerose rammer alle patienter forskelligt. Alle patienter har hver deres historie og udfordringer som skal varetages. Jeg er rigtig glad for min rolle i dette projekt, hvor vi forsøger at udvikle en ny behandlingsmetode mod sclerosetræthed, eller fatigue, da det for mange patienter især er dette symptom som fylder i hverdagen. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Dette projekt ville ikke være mulig at udføre uden økonomisk støtte udefra, og støtten fra Scleroseforeningen er essentiel for at kunne udføre projektet uden at være afhængig af økonomiske interessenter. Jeg, og resten af forskergruppen, er glade for den støtte vi får fra Scleroseforeningen til at undersøge mulighederne for at behandle sclerosetræthed med denne nye metode. Dette gør vi selvfølgelig i samarbejde med patienterne selv, da det er disse projektet i sidste ende skal være til gavn for – hvorfor vi især er glade for at det er patientforeningen vi får opbakning af. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 400 000 kr.

2023: 742 800 kr.

Projektperiode

2023 – 2026

Projektets nøgleord

  • Eksperimentel behandling
  • Livskvalitet
  • Symptombehandling
  • Søvn og træthed