Formål

Undersøgelsen sammenligner effekt og sikkerhed ved autolog blod-stamcelletransplantation (transplantation af egne blod-stamceller) med standardbehandling hos mennesker med attakvis multipel sklerose (MS). Deltagerne i undersøgelsen vil blive tilfældig valgt (“randomiseret”) til behandling med enten stamceller eller med standard medicinsk behandling (alemtuzumab, ocrelizumab eller cladribin), for derved at afklare, om der er forskel på effekt og sikkerhed.

Forsøgsdeltagere er mennesker med attakvis MS, der vil blive udvalgt ved universitetssygehuse i Norge, Sverige, Holland og Danmark. Undersøgelsen er særdeles vigtig, da den vil kunne vise, om blod-stamcellebehandling har større effekt end de mest effektive medicinske behandlinger, vi i dag kender til behandling af attakvis MS. Dette vil have stor betydning for, hvordan vi vil bruge blod-stamcellebehandling i dagligt klinisk arbejde fremover.

Mød forskeren:

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi, PhD

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS forskning? 
“Jeg har forsket i MS i mere end 30 år og er drevet af et ønske om at forbedre livet og fremtidsudsigterne for mennesker med MS. I mit arbejde som overlæge på Dansk MS Center, Rigshospitalet, har jeg i denne periode også oplevet de store fremskridt, der er gjort indenfor behandling af MS, hvilket forstærker min motivation for at fortsætte forskningen.” 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?
“Midlerne fra Scleroseforeningen betyder at jeg kan reservere tid i mit arbejde som overlæge i Dansk MS Center, Rigshospitalet, til at etablere og sikre fremdrift i dette forskningsprojekt.” 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen:

2019: 275.000 kr.

Projektperiode:

2018 – 2024

Projektets nøgleord:

  • Stamceller
  • Immunologi
  • Medicinsk behandling
  • Attakvis MS