Formål

Ved multipel sclerose nedbryder kroppens immunforsvar neuroner i hjernen, hvilket kan observeres som hvide områder på magnetisk resonans (MR) skanninger. Udbredelsen og udviklingen af disse betændte områder er en vigtig del af diagnosticering og monitorering af sygdommen. Vi ønsker at bruge kunstig intelligens til at automatisere processen med registrering af disse områder, hvilket vil nedsætte risikoen for oversete udviklinger og samtidig frigøre tid for radiologerne. Derudover vil vi yde beslutningsstøtte til radiologerne, i forbindelse med behandlingsplanlægning, ved at forsøge at forudse risikoen for fremtidig forværring af patienten ud fra tidligere MR-skanningsbilleder.

Mød forskeren: Amalie Monberg Hindsholm, Ingeniør

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Kunstig intelligens kan bruges til at genkende mønstre i billeder og data, som er umulige at finde og overskue for mennesker. Mit håber er, at de nylige tekniske gennembrud kan hjælpe til at genkende nye mønstre i hjernen på patienter med multipel sclerose, så vi kan komme et skridt tættere på mere fokuserede og personaliserede behandlingsplaner.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen fra scleroseforeningen har gjort det muligt at frikøbe arbejdstid og ressourcer, så mit forskningsprojekt kan fortsætte. Bevillingen er dermed altafgørende for at projektet kan blive ført ud i livet og det er derudover er det en milepæl for projektet, at blive anerkendt af scleroseforeningen.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 497 000

Projektperiode

2021 – 2023

Projektets nøgleord

  • Billeddiagnostik
  • Medicinsk teknologi
  • Diagnosticering
  • CIS (Klinisk isoleret syndrom)