Formål

I dette projekt vil vi undersøge, om måling af tarmrelaterede antistoffer i rygmarvsvæsken kan bidrage til tidligere diagnostik ved multipel sclerose (MS). Vi ved, at tidspunktet for diagnostik og behandlingsstart har stor indflydelse på patienters senere funktionsdygtighed. Da en rygmarvsvæskeprøve allerede er en del af standardproceduren for udredning af MS, er håbet, at analyser af tarmrelaterede antistoffer i rygmarvsvæsken kan fremskynde diagnosen for patienter, hvor svarene på de øvrige analyser er tvetydige. Derudover, vil projektet gøre os klogere på, hvordan immunsystemet reagerer mod kroppens tarmbakterier ved MS.

Mød forskeren: Lina Moschoula Passali, cand.scient. i Klinisk Ernæring

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Den stærkeste drivkraft i mit arbejde er – uden tvivl – håbet om, at de mange timer brugt i klinikken og i laboratoriet kan bidrage til at gøre livet bedre for mennesker med MS. Fra et videnskabeligt perspektiv er MS er en af de mest komplekse sygdomme. Livet med MS er dog også yderst komplekst. Nysgerrigheden for at forstå, hvorfor og hvordan sygdommen opstår, var det, der vækkede min interesse for området. De mange inspirerende mennesker med MS, som jeg møder i klinikken, er det, der motiverer mig til at fortsætte det hårde arbejde. Jeg håber, at det på et tidspunkt vil gøre en forskel. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Dette er et nyt projekt, som endnu ikke har modtaget finansiering fra andre steder. Bevillingen fra Scleroseforeningen er med til at sikre, at vi kan føre projektet til livs, og at jeg kan fortsætte med at forske i MS efter afslutningen af min PhD. Det er jeg meget taknemmelig for. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 385 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2023

Projektets nøgleord

  • Tarmbakterier/mikrobiom
  • Immunologi
  • Diagnosticering
  • Attakvis MS
  • Miljøfaktorer
  • CIS (klinisk isoleret syndrom)
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)
  • Immunologi