Formål

Vi har i vores forskergruppe på Rigshospitalet Glostrup som de første udviklet en MR metode til præcist at bestemme graden af utæthed af blod-hjerne-barrieren, og publiceret resultater der viser at metoden afspejler graden af inflammation i hjernen, hvilket normalt ikke kan ses med det blotte øje. Vi har publiceret resultater der viser, at blod-hjerne-barrieren er forstyrret meget tidligt i MS sygdomsprocessen selv i tilsyneladende raskt hjernevæv, samt at metoden kan forudsige om en gængs behandling virker godt eller skidt allerede efter 6 måneders behandling, hvilket ingen eksisterende billeddannende metoder er i stand til.

En delestilling imellem klinik og MS-forskning muliggør yderligere udvikling af disse avancerede billeddannende metoder indenfor MS, med henblik på at forbedret diagnostik, monitorering af sygdomsaktivitet, samt forbedret forståelse af mekanismerne bag MS, hvilket vil være til stor gavn for patienter med MS og dansk MS-forskning generelt. Håber er, at denne viden på sigt kan muliggøre udvikling af nye behandlingsstrategier til attakvis- samt især til progressiv MS.

Mød forskeren: Stig Præstekjær Cramer, Læge, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Den uløste gåde om årsagen til Multiple Sklerose driver mig til at udvikle nye billeddannende metoder, for at tilvejebringe nye viden om sygdomsprocesserne ved multipel sklerose. Håber er, at disse metoder kan bidrage med at forbedre diagnosticering og behandling af MS-patienter i særdeleshed ved progressiv multipel sklerose hvor der aktuelt er få behandlingsmuligheder. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen har ganske enkelt muliggjort forskningsprojektet. Uden støtten fra Scleroseforeningen ville der ikke kunne frikøbes tid og ressourcer til projektet, og midlerne er derfor helt essentielle for forskningen. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 308 970 kr.

Projektperiode

2023 – 2025

Projektets nøgleord

  • Diagnosticering
  • Billeddiagnostik
  • Attakvis MS
  • Sygdomsårsager/udbredelse
  • Primær progressiv MS
  • Sekundær progressiv MS