Formål

Multipel sclerose (MS) er en sygdom i det centrale nervesystem, karakteriseret ved betændelsesreaktion (inflammation) og skade af nervecellerne. I øjeblikket har vi ingen gode undersøgelser til at måle omfanget af inflammation i hjernen og ingen direkte teknikker til at måle effekten af diverse behandlinger af MS. Med sporstoffet [123I]-CLINDE kan man på en SPECT-scanning måle og visualisere mikroglia, som er en del af hjernens immunsystem, og derved undersøge omfanget af inflammation i hjernen. Dette arbejde er vigtigt, da denne information kan have værdi ved valg af behandling og vurdering af behandlingseffekt hos patienter med multipel sclerose.

Mød forskeren: Freja Jespersen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

MS er en sygdom, som rammer stadig flere og flere mennesker om året. Der er endnu meget, som vi ikke ved endnu og der findes desværre mange områder indenfor MS-forskningen, som mangler opmærksomhed. Diagnosticering og behandling af MS er lægens fineste opgave, hvorfor jeg mener, at netop dette bør være i særklasse her i Danmark. Jeg drives personligt i dette arbejde grundet min interesse og kærlighed til neurologien, samt særligt min utilfredshed med, hvor lidt vi ved og kan gøre for patienter med MS.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Ud over anerkendelsen, der ligger i at modtage støtte fra Scleroseforeningen, så har den økonomiske støtte betydet, at vi overhovedet kan fuldføre projektet. Der er mange udgifter ved et projekt som dette, hvorfor støtten har været essentiel for projektet. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 200 000 kr.

Projektperiode

2018-2019

Projektets nøgleord

  • Attakvis MS
  • Medicinsk behandling
  • Billeddiagnostik
  • Sygdomsmodificerende behandling