Formål

Et af kendetegnene ved MS er den kroniske inflammation, som ledsager demyelineringen. Den kroniske inflammatoriske tilstand kan påvirke blod-hjerne barrierens funktion, som ellers skal holde unødvendige og farlige stoffer uden for hjernevævet. På overfladen af endotelcellerne, der danner blod-hjernebarrieren, findes særlige transportproteiner, som sikrer næringsstoffers transport fra blod til hjerne. Disse transportproteiner kan bruges til at forbedre målrettet eller såkaldt “targeteret” lægemiddeltransport til hjernen, men mængden af transportere kan ændre sig ved kronisk inflammation. Vi vil undersøge, hvordan antallet af transportere ændrer sig, og om nogle af disse øges ved inflammation som så vil gøre dem til optimalt target for lægemiddeltransport.

Mød forskeren: Steinunn Sara Helgudottir, PhD studerende

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg har altid været interesseret i neurodegenerative sygdomme, men efter at min lillesøster blev diagnosticeret med attakvis MS, har jeg fokuseret på MS. Den manglende forståelse af den komplekse sygdomsmekanisme og den begrænsede mulighed for behandling, skal der gøres noget ved. Jeg er meget interesseret i de første stadier af sygdommen, og de muligheder for at begrænse progressionen. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det at Scleroseforeningen har valgt at støtte dette projekt de sidste år har formet mit PhD forløb ved Aalborg Universitet. Analyser i laboratoriet er dyre, især hvis man vil anvende nogle af de nyere teknikker. Det er derfor altafgørende for mig som PhD studerende at kunne få driftsmidler til mine forskningsprojekter og jeg føler mig enormt heldig at kunne forske i det, jeg brænder for. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2019: 150 000 kr.

Projektperiode

2019 – 2020

Projektets nøgleord

  • Neuropatologi
  • Attakvis MS
  • Neurofysiologi
  • Immunologi