Formål

Vi ønsker at evaluere effekten af Sclerosehospitalernes multidisciplinære rehabilitering (2-3
ugers ophold), specielt hvad det betyder for sklerose patienters livskvalitet samt deres
tilegnelse af færdigheder der sikrer bedst mulig selv-forvaltning af sygdommen.
Den indsamlede viden vil sikre at et ophold på Sclerosehospitalerne er (1) effektivt og
evidensbaseret, (2) løbende kan tilpasses, og (3) til størst mulig gavn for sklerose patienter.

Mød forskeren: Lars Hvid, Kandidat i idræt, ph.d.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Først og fremmest nyder jeg at kunne hjælpe personer med MS til – forhåbentligt – at kunne få et bedre liv. Personligt nyder jeg at have muligheden for hele tiden at blive klogere på hvordan rehabilitering virker, men i ligeså høj grad hvordan denne viden kan integreres ind i den virkelige verden. Derudover foregår mit arbejde i samspil med en masse utroligt dygtige kolleger og samarbejdspartnere, som hele tiden bidrager til at udfordre og udvikle mig. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Fondsstøtte er altafgørende for at vi kan lykkes med vores forskning. Det er dog altid specielt når dette kommer fra Scleroseforeningen, der jo som en patientforening forstår sig på de problematikker jeg/vi arbejder med. For mig er det derfor et stort kvalitetsstempel når Scleroseforeningen bevilger penge til vores forskningsprojekter – tak for det! 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 134 420 kr.

Projektperiode

2023 – 2024

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Livskvalitet
  • Symptombehandling
  • Sygdomsmestring