Formål

Som dig der læser med her sikkert allerede ved, så er multipel sklerose (MS) en kronisk sygdom i centralnervesystemet med ca. 2,8 mio. patienter på verdensplan, hvoraf cirka 18.150 patienter er i Danmark. MS har store individuelle konsekvenser, heriblandt nedsat fysisk funktion, autonomi og livskvalitet, samt samfundsmæssige konsekvenser grundet store udgifter til medicin, rehabilitering og pleje samt tabt arbejdsfortjeneste.

MS påvirker især funktionen af centralnervesystemet (den del af nervesystemet som omfatter hjernen og nerverne ned i rygmarven), hvilket hæmmer styringen af vores muskler og generel fysisk funktion (især gangfunktion). Forskning indenfor andre populationer peger på at fysisk træning, og især styrketræning, kan forbedre funktionen af centralnervesystemet og herigennem muskel- og fysisk funktion, men dette er ikke velundersøgt indenfor MS. Vores hypotese er, at vi med dette projekt kan påvise, at fysisk træning fremmer centralnervesystemets funktion hos MS-patienter. Ét primært aspekt vi undersøger er, hvor effektivt centralnervesystemet kan aktiveres (”exciteres”) og dermed ’tænde for’ og styre vores muskler. Centralnervesystemets evne til at blive aktiveret er nemlig afgørende for fysisk funktion, herunder gangfunktion. Vi vil derudover undersøge effekten af styrketræning på funktionen af det perifere nervesystem (omfatter nerverne fra rygmarven og helt ud til de enkelte muskler, organer mv.), da vores hypotese yderligere er, at MS, på trods af at være en sygdom i centralnervesystemet også påvirker funktionen af det perifere nervesystem.

Træningen omfatter 10 ugers højintens styrketræning med fokus på benene, men også gangøvelser. Vi ønsker at undersøge deltagere, som i udgangspunktet har gang vanskeligheder i større eller mindre grad.  Hvis vi ser forbedringer i funktionen af det centrale og perifere nervesystem, så kan vi bruge denne nye viden konstruktivt i den rehabilitering som tilbydes når man lever et liv med MS. Dette vil gavne den individuelle borger da det potentielt kan bremse sygdomsudviklingen og fremme livskvaliteten, og i et samfundsperspektiv vil det potentielt kunne reducere sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med MS.

Træningen kommer til at foregå ude i lokale fysioterapeut-klinikker, og vi ser frem til at høre, hvilken betydning dette har for lysten til og muligheden for 1) at deltage i et forskningsprojekt når man lever med MS og 2) at fortsætte træningen efter man er færdig i forskningsprojektet.

Mød forskeren: Mette Dahl Diechmann , Kandidat i Idrætsvidenskab

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Først og fremmest er jeg drevet af ønsket om at tilvejebringe ny viden. Ny viden der hjælper hele MS-forskningen med at sætte én mere brik i MS puslespillet. Det er et stort puslespil at samle, men hele tiden lægger forskere rundt i verden flere brikker i – dét er inspirerende at være en del af.

Og så er der det menneskelige aspekt. Det vejer meget tungt for mig, at der er mennesker involveret, i det arbejde jeg laver. Jeg er taknemmelig for, at jeg i mit job møder mange forskellige mennesker, som på trods af at de lever med den samme sygdom, griber tilværelsen meget forskelligt an og har deres egen måde at takle situationen på. Tak for jeres bidrag til forskningen og tak for jeres åbenhed. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Denne tildeling er med til at sikre at projektet kan komme fra start, og helt konkret så er midlerne medvirkende til at sikre løn til undertegnede samt væsentlige bidragsydere i projektets indledende fase. Derudover er dette et blåstempel fra Scleroseforeningen på at projektet er relevant og af potentiel vigtig betydning for de mennesker der lever et liv med sclerose. Jeg er således stolt over at have Scleroseforeningen i ryggen til dette projekt og håber det også kan være med til at andre bidragsydere træder til og støtter projektet til gennemførelse. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 622 283

Projektperiode

2023 – 2026

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Træning
  • Livskvalitet
  • Neurofysiologi