Formål

Projektets formål er for det første at undersøge, hvordan konditionstræning påvirker hjernens samlede volumen, specifikke områder af hjernen samt kognition hos personer med MS. For det andet at undersøge respons og den langvarige adaptation til konditionstræning i MS patienters blodbårne inflammatoriske profil samt neurotrofiske faktorer. Og for det tredje at bekræfte tidligere resultater om konditionstrænings positive effekt på konditionen, funktionsevne, træthed og psykologiske profil hos personer med MS.

Deltagerne er involveret i et langvarigt træningsprogram, som kræver stor motivation og udholdenhed. Ved positive resultater kan projektet bidrage til at sikre et bedre hverdagsliv for mennesker med sclerose igennem træning. Patienterne får således potentielt leveret et redskab og en mulighed for selv at bekæmpe sygdomsprogressionen.

Mød forskeren: Martin L. Christensen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Idéen om, at målrettet træning påvirker andre forhold end symptomer alene, og at træning potentielt beskytter nervesystemet mod MS, er utrolig fascinerende og motiverende. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midler fra Scleroseforeningen ville projektet ikke være muligt at gennemføre i dets komplette form. Det er derfor utrolig vigtigt med støtten. 

Dette projekt udføres ikke af Scleroseforeningen, og det er derfor ikke muligt at tilmelde sig projektet gennem foreningen.

Om projektet

Projektperiode

2016-2019

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Symptombehandling
  • Sekundær progressiv MS
  • Attakvis MS
  • Primær progressiv MS
  • Træning
  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Livskvalitet
  • Kognition