Projektets formål

Projektet har to formål. 1) At undersøge om patienter med multipel sclerose (MS) kan have gavn af at følge en glutenfri kost og 2) at belyse vigtige dele af samspillet mellem tarmen og hjernen ved MS. Til trods for den store interesse for anvendelse af kosten til at bedre sygdomsforløbet, er der endnu ingen officielle kostanbefalinger specifikke for patienter med MS. Projektet vil bidrage til at belyse et debatteret emne, som kan have direkte indflydelse på patienternes hverdag. Derudover, vil projektet bidrage med ny viden om tarmfloraen og tarmvæggen ved MS, som kan hjælpe os med at udvikle nye metoder til at følge og behandle sygdommen. 

Mød forskeren: Jette L. Frederiksen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har i over 30 år brugt en stor del af mit liv på at løse sclerosens gåde, og motiveres af den rivende udvikling, der er i scleroseforskningen. Desuden motiveres jeg af at rekruttere yngre forskere til scleroseforskning. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen på 450.000 kr. er grundlaget for at forsøget kan igangsættes. Det involverer flere afdelinger og kan ikke udføres uden støtte. 

Mød forskeren: Lina Moschoula Passali, Cand.scient i Klinisk Ernæring

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Multipel sclerose (MS) er for mig én af de mest spændende sygdomme at arbejde med. MS kan endnu ikke helbredes eller forebygges, hvorfor forskning inden for området kan bringe stor værdi for mange mennesker. Jeg motiveres i høj grad af de patienter, jeg møder gennem min forskning, og af de muligheder, mit arbejde kan åbne op for. Som cand.scient i klinisk ernæring arbejder jeg for at skabe evidensbaseret viden, der kan danne grundlag for kostanbefalinger specifikke for MS. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtte fra Scleroseforeningen har været altafgørende for udførelse af dette projekt. Økonomisk sikkerhed tillader, at jeg kan arbejde fuldtid på projektet og fokusere på det som er vigtigt; nemlig forskningen. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2017: 450 000 kr.

2018: 450 000 kr.

2019: 320 000 kr.

2020: 510 000 kr.

Projektperiode

2018-2020

Projektets nøgleord

  • Spinalvæske
  • Eksperimentel behandling
  • Billeddiagnostik
  • Attakvis MS
  • Eksperimentel behandling
  • Kost Livsstil