Formål

Jo tidligere sclerose kan opdages, desto større chancer er der at kunne bremse sygdommen. Sclerose kan i fremtiden opdages ved at anvende biomarkører, stoffer i kroppen der varierer med sygdomsforløbet. Da vi opdagede at to proteiner hænger sammen med sclerose, begyndte vi at forske i dels hvis de kan anvendes som biomarkører, dels hvad de gør i sygdomsforløbet. Dette gør vi ved bl.a. at undersøge proteinerne i blod og rygmarvsvæske fra raske personer og sclerose-patienter, men også i mus, hvor man bedre kan undersøge hvordan de virker. Det overordnede formål er at bremse og gerne helt stoppe sygdommen.

Mød forskeren: Åsa Fex Svenningsen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Min grundlæggende drivkraft er en stor nysgerrighed for at forstå hvordan hjernen fungerer. Hjernens normale funktion er helt grundlæggende for at kunne forstå den syge hjerne og dermed at kunne udvikle nye mediciner og behandlinger, der gavner patienter. Min far døde af en sjælden og ukendt hjernesygdom (multi-system atrofi) og flere bekandte, men især to af mine nære veninder er ramt af sklerose, det der påvirker mig meget. En anden vigtig drivkraft er at kunne bruge mine og andres forskningsresultater i undervisning og anden formidling, fx foredrag om hjernen og des sygdomme. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtte fra Scleroseforeningen til min forskning er helt afgørende for at mig og min gruppe skal kunne blive ved med at undersøge biomarkører for tidligere diagnose og hvad forandringer i disse proteiner gør med hjernen. En grundlæggende forståelse af dette er en forudsætning for, at der på sigt kan udvikles nye og bedre lægemidler til behandling af multiple sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2019: 100 000 kr.

Projektperiode

2020-2020

Projektets nøgleord

 • Spinalvæske (rygmarvsvæske)
 • Diagnosticering
 • Attakvis MS
 • Demyelinisering
 • Dyremodeller af MS
 • Medicinsk behandling
 • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
 • Prækliniske modeller
 • Sekundær progressiv MS
 • Remyelinisering
 • Neuropatologi