Formål

Epstein-Barr virus (EBV) har længe været under mistanke for at kunne initiere multipel sklerose (MS), blandt andet fordi MS kun ses hos personer, der har dannet antistoffer imod EBV og fordi der er en stærk sammenhæng imellem antistoffer i blodet og opstart af sygdom. I forskningsprojektet undersøger vi hvordan EBV påvirker immunsystemet, blandt andet ved at se på regulatorisk RNA (mikroRNA) fra EBV i vesikler fra blod og rygmarvsvæske og undersøge sammenhæng til markører for neurodegeneration og inflammation. Formålet er at identificere nye relevante molekyler, der er vigtige for sygdomsprocessen og sygdomsaktivitet.

Mød forskeren: Victoria Hyslop Hvalkof, Cand.scient. Molekylærbiologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Sammenspillet mellem immunforsvaret og neurologien er områder, som påvirker mange mennesker verden over, og hvor der endnu mangler meget viden. Derfor valgte jeg at forske i disse områder i mit bachelorprojekt på molekylærbiologi studiet, og fortsatte med at være mit største interessepunkt i løbet af min uddannelse. At undersøge sammenspillet mellem EBV og immunforsvaret, og hvordan dette kan føre til udviklingen af MS er en oplagt mulighed for at lære mere om mekanismerne i immunforsvaret og i hjernen, og som kan føre til bedre diagnosticering og valg af behandling til MS patienter. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Alle Den støtte projektet får fra Scleroseforeningen gør det muligt for mig at gennemføre projektet, da de både støtter min løn, men samtidig giver mig mulighed for at levere en meget høj forskningskvalitet, da de også finansierer analyser.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 478 493 kr.

2022: 690 305 kr.

2023: 591 709 kr.

Projektperiode

2022 – 2025

Projektets nøgleord

 • Miljøfaktorer
 • Sygdomsmodificerende behandling
 • Spinalvæske (rygmarvsvæske)
 • Genetik
 • Primær progressiv MS
 • Sekundær progressiv MS
 • CIS (Klinisk isoleret syndrom)
 • Immunologi
 • Demyelinisering
 • Attakvis MS
 • Virusinfektioner
 • Remyelinisering