Formål

Neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD) rammer ofte synsnerven og rygmarven. Det kan være svært at skelne mellem denne sygdom og for eksempel multipel sclerose, hvorved fejldiagnoser kan opstå og utilstrækkelig behandlingen kan iværksættes. Der bruges forskellige diagnostiske kriterier, men de er ikke testet i den kliniske hverdag endnu. I nogle tilfælde kan man ved en blodprøve måle et antistof, der støtter diagnosen, men mange gange er de nuværende metoder ikke tilstrækkelige. Der er derfor behov for nye mere følsomme diagnostiske metoder og en bedre forståelse af sygdommen.

Dette projekt har derfor undersøgt forekomst, årsager og konsekvenser af sygdommen NMOSD i Danmark og arbejder på at identificere andre mulige antistoffer.

Mød forskeren: Neurolog Viktoria Papp

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har altid fundet neurologi især neuroimmunologien meget fascinerende. Selv om det er et hurtigt voksende område inden for neurologi, er der mange ting, vi stadig ikke ved eller vi bør forbedre. Jeg vil gerne bidrage til denne udvikling og hjælpe vores patienter med at opnå den bedst mulige livskvalitet på trods af deres neuroimmunologiske sygdom 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Scleroseforeningens støtter har gjort det muligt for vores forskningsgruppe at identificere de dankse patienter med et sjældent form for neuroimmunologisk sygdom, det ligner meget MS. Vi kunne igangsætte undersøgelser for at opnå en bedre forståelse af sygdomsudvikling, tidlig diagnosticering og prognosis. Vi fik mulighed for at etableret et godt samarbejde (network) mellem neurologiske afdelinger med særlig henblik på at forbedre behandlingen af patienter med neuromyelitis optica spektrum sygdom , og det vil forhåbentligt fortsætte mange år endnu. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2015: 250 000 kr.

2016: 400 000 kr.

2017: 381 000 kr.

Projektperiode

2016-2018

Projektets nøgleord

  • Ætiologi/Epidemiologi (sygdomsårsager/ udbredelse)
  • Immunologi
  • Diagnosticering
  • Billeddiagnostik