Formål

I dette studie ønsker vi at undersøge ved hjælp af de nye MRI metoder, om disse mikrostrukturelle fingeraftryk kan give et mere detaljeret indblik i læsionernes patologiske processer og den tilsyneladende normale hvide substans, som man ikke kan se med nutidens kliniske MRI. Ligeledes ønsker vi at få indsigt i den diagnostiske værdi af disse nyere MRI metoder specielt i relation til kliniske scoringer, og MRI metodernes potentielle rolle i fremtidige kliniske billeddiagnostiske protokoller. Præcis diagnose er afgørende for at finde egnede medicinske behandlinger, vurdere behandlingseffekten samt for den farmaceutisk udvikling. Det er derfor af afgørende betydning fortsat at udforske de fremtidige muligheder for MRI for mere præcist at kunne identificere patologiske processer af MS.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2014: 300 000 kr.

2016: 250 000 kr.

Projektperiode

2015-2017