Formål

Vi har tidligere arbejdet med proteinerne MIF og HTRA1 og deres funktion som biomarkører i rygmarvsvæske fra sclerosepatienter. Da det vil være fordelsagtig for både patienter og læger at kunne måle biomarkørerne vha. af en mindre invasiv prøveudtagning, er formålet med dette projekt at undersøge hvorvidt proteinerne kan måles i blod. Hvis dette er muligt – og det er vi overbeviste om at det er – vil de kunne anvendes som nye og effektive biomarkører for sclerose. Ydermere vil vi prøve at klarlægge hvorfor niveauerne af MIF og HTRA1 forandres i hjernen under sclerose og dermed muligvis opnå en forståelse for hvorfor man udvikler sygdommen.

Mød forskeren: Simone Hjæresen, Kandidat i Biomedicin

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Forskning har altid været et stort interesse område for mig og særligt hjernen og de mekanismer som går galt når man udvikler hjernesygdomme. Da der på nuværende tidspunkt er mange mulige teorier om hvordan sclerose opstår og meget lidt viden om behandling af – især progressive – sclerose, er det en stor drivkraft for mig at prøve at opnå en større forståelse af sygdommens mekanismer og forløb og dermed forhåbentlig skabe bedre muligheder for diagnose og behandling. Da jeg selv har sygdommen tæt på livet – hos min mormor – ønsker jeg at skabe bedre muligheder for både nuværende og fremtidige sclerosepatienter. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtte fra Scleroseforeningen til min forskning er helt afgørende for at mig som Ph.d. studerende og for den forskningsgruppe jeg er en del af, da dette giver os mulighed for at undersøge biomarkører som kan skabe grundlag for tidligere diagnose og bedre forståelse for forandringerne i hjernen hos sclerose patienter. En grundlæggende forståelse af dette er en forudsætning for, at der på sigt kan udvikles nye og bedre lægemidler til behandling af multiple sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2020: 100 000 kr.

Projektperiode

2021-2021

Projektets nøgleord

  • Diagnosticering
  • Medicinsk behandling
  • Sekundær progressiv MS
  • Prækliniske modeller
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)