Formål

Projektet ønsker ved hjælp af forsøg i celler fra zebrafisk og musemodeller samt i humane prøver at undersøge, hvordan SorCS3 påvirker udviklingen af MS.

I dag kan man behandle sygdommen i den tidlige fase, men da de hjernenedbrydende processer ikke kan stoppes er prognosen dårlig. Forskerne håber med deres projekt at kunne belyse centrale sygdomsmekanismer i MS, der på sigt kan muliggøre udvikling af nye behandlingsformer.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 283 000 kr.

Projektperiode

2017 – 2019