Formål

Vi leder efter biomarkører i spinalvæsken, som kan have betydning for tidlig diagnostik samt prædiktion af sygdomsforløb hos ubehandlede samt dimethyl fumarat-behandlede patienter med primær progressiv sklerose. Disse vil vi sammenkoble med sammensætningen af immunceller i blod hos patienterne, hvilket kan være afgørende for at komme et skridt nærmere afklaring af sygdomsmekanismerne hos patienter med primær progressiv sklerose. Dette kan bidrage med vigtig information til, hvorfor der endnu ikke findes en god behandling til disse patienter samt, hvordan sådan en behandling potentielt kunne virke. Desuden vil vi belyse evt. virkningsmekanismer af dimethyl fumarat.

Ud fra en omfattende mængde data fra patienter med primær progressiv multipel sklerose, som alle har deltaget i et stort randomiseret behandlingsforsøg på Rigshospitalet, vil vi forsøge at kortlægge sammenhænge mellem immunaktivering i blod/hjerne og sygdomsudvikling målt både klinisk og vha. MR-scanninger. Vi vil fokusere på immunceller, som allerede er velkendte indenfor sygdomsudvikling hos MS-patienter, hvor vi supplerer med måling af en række nye markører i rygmarvsvæsken (cerebrospinalvæsken), hvorved vi kan se, hvordan immunsystemet i kroppen bidrager/ikke bidrager til sygdomsudvikling i hjernen.

Mød forskeren Læge og p.hd. studerende Jacob L. Talbot

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har allerede siden bacheloren på medicinstudiet været meget betaget af både neurologi og immunologi. Derfor er Multipel Sklerose klart det mest spændende felt både set fra det forskningsmæssige perspektiv, men også set fra et klinisk perspektiv, da det er en sygdom der involverer mange forskellige individer på tværs af både alder og køn, og som kan manifestere sig på mange måder.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det har betydet, at jeg kan gennemføre projektet, da scleroseforeningen har givet støttet til både min løn samt gennemførelse af nogle supplerende analyser, som jeg arbejder med.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2017: 568 580 kr.

2018: 590 000 kr.

2019: 650 000 kr.

2020: 288 543 kr.

Projektperiode

2018 – 2021

Projektets nøgleord

  • Immunologi
  • Medicinsk behandling
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)