Formål

De fleste mennesker, som rammes af sklerose, rammes i den alder hvor man ville påtænke at starte en familie, og langt størstedelen – ca 2/3, er kvinder. Forskning på området indenfor graviditet og dennes påvirkning af sygdommens udvikling, både på kort og lang sigt er sparsom, selvom den forskning der findes på området ikke indikerer at sklerose burde påvirke hverken graviditeten, fødsel eller baby anderledes end hvis man sammenligner med baggrundsbefolkningen.

Ydermere mangler der forskning som kan belyse spørgsmålet om brug af sygdomsmodificerende medicin før, under og efter fødslen. Der findes flere forskellige præparater til MS på markedet, og der er forskellige anbefalinger tilknyttet de forskellige præparater ift. brug før, under og efter graviditet (amning). Årsagen til dette er frygten for påvirkning af fosteret/baby og det frarådes derfor ofte at fortsætte med sin medicin hvis man er gravid, eller prøver at blive det. Dette resulterer ofte i at kvinden får en forværring eller opblussen i sin sygdomsaktivitet, specielt efter fødslen. 

Der findes nu et enkelt præparat på området som man må tage som kvinde hele vejen gennem sin graviditet, og det sidste studie i min phd vil omhandle denne mulighed, dens påvirkning af sygdommens udvikling / evt opblussen gennem graviditet og efter fødslen, amning, oplysninger om både fødslen og barnet osv.

Mød forskeren: Fysioterapeut Johanna Balslev Andersen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har igennem mit arbejde som fysioterapeut mødt en del patienter med sklerose i alle aldre. Efterfølgende her jeg taget en kandidat i folkesundhedsvidenskab, og blev ansat som scholarstipendiat på det Danske Skleroseregister hvor jeg i mit speciale om mental sundhed hos børn af mødre med sklerose ikke fandt nogen forskel på børns mentale helbred hvorvidt deres mor var diagnosticeret med sklerose sammenlignet med mødre uden MS. Artiklen er lige blevet publiceret og skal også præsenteres på den årlige europæiske sklerose konference i Berlin i år. Jeg har i den sammenhæng fået et dybere indblik i de mange områder indenfor sclerose og min interesse for området vedrørende graviditet, børn og hele den problemstilling blev vagt af den manglende forskning på området og de problematikker dette medfører for både patient og rådgivende læge. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Med midlerne fra Scleroseforeningen kan jeg udnytte den unikke mulighed vi i Danmark har for at udnytte Det Danske Skleroseregister hvilket er et de få landsdækkende registre som kan dateres helt tilbage til 1956. På denne måde kan jeg i min phd være med til at belyse området indenfor graviditet, påvirkning af sygdomsforløbet og hvorvidt og hvordan de forskellige sygdomsmodificerende medicin typer påvirker graviditet, fødsel, baby og mor.
Forhåbentlig kan min phd medvirke til bedre rådgivning af kvinder som ønsker at blive gravide og alle de spørgsmål der hører til at have en kronisk progressiv sygdom og skulle forholde sig til også. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 1 000 000 kr.

Projektperiode

2019 – 2021

Projektets nøgleord

  • Graviditet og fødsel
  • Primær progressiv MS
  • Attakvis MS
  • MS og børn
  • Medicinsk behandling
  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
  • Sekundær progressiv MS
  • Sygdomsmodificerende behandling