Formål

En effektiv behandling mod multipel sklerose (MS) er anti-CD20-behandling (ocrelizumab, rituximab), som fjerner B-cellerne fra immunforsvaret i blodet. Man kan anse immunforsvaret som værende en solid og samarbejdende familie, og vi vil gerne undersøge, hvad der sker med resten af immunforsvarsfamilien, når vi fjerner familiemedlemmet B-cellen! Min gruppe og jeg vil undersøge blodprøver fra MS-patienter, der behandles med anti-CD20-behandling, og vi vil relatere vores resultater til sygdomsgraden og behandlingseffekten hos disse patienter.

Mød forskeren: Mie Rye Wæde, Cand. scient. biomedicin

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Tilbage i 2001 mistede jeg min morfar til sygdommen MS. Jeg var ikke så gammel og kunne ikke forstå, hvad der skete med ham. Det hele gik så stærkt. Gudskelov er både behandlingsmetoder og diagnostik allerede blevet betydeligt bedre end dengang. 20 år efter tabet er jeg blevet en voksen kvinde, og jeg har fået min nørdede interesse indenfor biomedicin og molekylærbiologi. Da jeg sidste år fik muligheden for at forske i sygdommen i et PhD-projekt kunne jeg ikke takke nej, og jeg håber, at min forskning vil bidrage et skridt mere i den rigtige retning for bedre liv med multipel sklerose! 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Min gruppe og jeg vil gerne forske på bittesmå og molekylære niveauer, hvilket kræver særlige midler for, at det kan lade sig gøre. Derfor har midlerne fra Scleroseforeningen stor betydning for at mit PhD-projekt kan tages i den retning, som vi ønsker, hvor vi håber på at finde potentielle biomarkører til blandet andet diagnostik, prognose og behandlingseffektivitet samt en bedre forståelse for hele sygdomsmekanismen. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 300 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2023

Projektets nøgleord

  • Sekundær progressive MS
  • Attakvis MS
  • Immunologi
  • Medicinsk behandling
  • Primlær progressiv MS
  • Neurofysiologi
  • Demyelinisering