Formål

I mit laboratorium arbejder vi på at opnå en detaljeret forståelse af hvordan nerveceller og de støtteceller, der danner myelinskeder i hjernen, kommunikerer med hinanden. Formålet med projektet er at finde nye måder hvorpå de myelin producerende celler kan manipuleres til at danne flere myelinskeder. Derudover arbejder vi også på at etablere en metode, der på sigt vil gøre det muligt at teste ny medicin på myelin producerende celler dannet ud fra hudceller fra den enkelte patient. Det langsigtede mål er at blive i stand til at pege på forskellige måder hvorpå ødelagte myelinskeder kan gendannes i den enkelte patient.

Mød forskeren: Lisbeth S. Laursen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Det der driver mig og de øvrige medlemmer af min forskningsgruppes i vores arbejde er en stor nysgerrighed for at forstå hvordan vores hjerne virker, og at forstå det i en så stor grad af detalje, at vi kan blive i stand til at udvikle ny medicin til gavn for patienter med hjernesygdomme. Vi er særligt interesseret i at forstå hvordan myelin dannes under hjernens udvikling. Vi håber, at den indsigt, vi opnår gennem vores forskning, kan danne grundlag for udvikling af nye terapeutiske strategier, der på sigt kan føre til medicin, der kan øge gendannelse af ødelagte myelinskeder hos patienter med multiple sclerose. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtte fra sclerose-foreningen til vores forskning har været og er helt afgørende for at vi kan blive ved med at forske i basale problemstillinger, som f.eks. hvad der styrer dannelsen af myelinskeder i central nervesystemet. En grundlæggende forståelse af den proces er en forudsætning for, at der på sigt kan udvikles nye og bedre lægemidler til behandling af multiple sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2017: 275 000 kr.

Projektperiode

2018 – Endnu uvist

Projektets nøgleord

  • Stamceller
  • Remyelinisering