Formål

I dette studie undersøger vi et protein NLPR2 i spinalvæsken hos patienter med primær progressiv MS sammenlignet med sekundær progressiv og attakvis MS. Igennem en ny undersøgelsesmetode vil vi sammenligne niveauerne af NLPR2 med kliniske data som bl.a. køn, alder, sygdomsvarighed og handicaps. Studiet vil potentielt kunne bidrage med en ny markør, der kan hjælpe med at stille diagnosen progressiv MS men også pege på vigtige forskelle i de underliggende sygdomsmekanismer som potentielt kan anvise nye muligheder for behandling.

Mød forskeren: Helle Hvilsted Nielsen, Læge, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg ser til dagligt patienter med MS. Selvom denne sygdom rammer vidt forskelligt, så er ingen af patienterne upåvirkede af sygdommen trods effektive behandlinger. Jeg er derfor optaget af at finde muligheder for hurtigere at stille diagnosen, så man kan komme i behandling, afhjælpe symptomerne og allerhelst forebygge, at der sker yderligere skade. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midlerne fra scleroseforeningen havde projektet næppe kunnet gennemføres. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 115 000 kr.

Projektperiode

2022 – 2022

Projektets nøgleord

  • Immunologi
  • Primær progressiv MS
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)