Formål

I 2019 offentliggjorde vi den første online database for kortlægning af alle de aktive gener i forskellige MS læsionstyper. Her fandt vi, at den kronisk aktive læsionstype, unik for SPMS patienter, var mest særpræget. Remyelinerende læsioner havde mange aktive gener med ukendte funktioner. For at afsløre disse molekylers rolle, forsker vi nu i alle celletyperne i hjernen fra MS patienter. Det vil give os indsigt i, hvilke celler, der er ansvarlig for skade vs. reparation, der afspejler patientens sygdomstilstand, og kan derved rette et skarpere fokus for behandlingsmuligheder.

Mød forskeren: Maria Louise Elkjær

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning

Jeg synes, det er trist, at MS kan ramme i en ung alder. Jeg er selv i målgruppen (kvinde i slut 20’erne) og finder det meget mystisk, hvorfor der er så mange i Danmark, der får MS. Værre er, at i den progressive fase, er der ikke effektiv behandling. Derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvad der sker helt ned på molekylært niveau. Jeg er enormt nysgerrig efter at forstå hjernen bedre. Jeg oplever stor glæde, når vores gruppe eller forskningsgrupper i verden når frem til resultater, der kan føre os nærmere en forståelse af MS og derved bedre behandlingsmuligheder. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

 Det er helt essentielt, at vi modtager finansiel støtte, da det går til min løn. Jeg er færdiguddannet Ph.d. i biomedicin, og har forsket i MS lige siden mit bachelorprojekt. Min passion er så stor, at det kan være svært at skelne mellem arbejde og fritid. Jeg håber meget på forsat støtte, så jeg kan blive ved med at forske i MS, så vi kan forstå sygdommen meget bedre. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2019: 275 000 kr.

Projektperiode

2020-2021

Projektets nøgleord

  • Remyelinisering
  • Immunologi
  • Demyelinisering
  • Sekundær progressiv MS
  • Genetik