Formål

Projektets formål er at undersøge effekten af interferon-beta (IFNbeta), et naturligt protein der findes i kroppen, og som bruges til behandling af multipel sklerose (MS).

Vores tidligere studier har vist, at IFNbeta har en positiv effekt i en T-celle medieret dyremodel for MS, mens det har en negativ effekt i antistof medieret patologimodeller. Vi ønsker nu at forstå denne modsatrettede effekt af IFNbeta, da den viden vi opnår, kan være med til at forklare forskellen på IFNbeta behandling mellem MS patienter, en positiv effekt, og neuromyelitis optica patienter, ingen eller en forværrende effekt.

Mød forskeren: Marlene T. Mørch, Ph.d.

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Min og forskningsgruppens drivkraft består i et ønske om af opnå en bedre forståelse af hvad der ligger bag udviklingen af MS patologi, da vi for at kunne behandle sygdommen bliver nød til at forstå hvad der ligger bag. Vi er især interesseret i hvilke mekanismer der er i spil under udviklingen af læsioner og om det er muligt at stimulerer patienternes eget immunsystem til at beskytte dem. Da vores spørgsmål omhandler hvad der sker under udviklingen af sygdommen, er vi nød til at bruge dyremodeller. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskningsmidlerne fra Scleroseforeningen betyder alt for os. Blandt andet har det betydet at vi fornyligt har kunnet bruge nye og avancerede tekniker til at identificere kandidat gener som er involveret i sygdommens patologi. Dette vil hjælpe os med at definerer hvilke mekanismer der ligger bag, og identificerer fælles og individuelle træk mellem
T-celle- og antistof-medieret patologi. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 645 000 kr.

2017: 645 000 kr.

2018: 660 000 kr.

Projektperiode

2017 – 2019

Projektets nøgleord

  • Demyelinisering
  • Immunologi
  • Dyremodeller af MS