Formål

Proteinet CD25 er vigtigt for vores immuncellers vækst og funktion. Både proteinet CD25 og genet, der koder for CD25, er fundet associeret med multipel sklerose (MS). Det er vores hypotese, at CD25 proteinet og genet kan anvendes som markør for sygdomsaktivitet og inflammation i hjernen ved MS, hvilket vi vil undersøge i rygmarvsprøver fra individer med MS. Projektet vil føre til ny viden omkring betydningen af MS-associerede varianter i CD25 genet og proteinet CD25 efter debut af MS, og deres roller ift. inflammationen i hjernen og sygdomsaktivitet ved MS.

Mød forskeren: Sophie Buhelt, Cand.med.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Dét, der driver min forskning, er en fascination af, hvordan vores eget immunsystem, der er til for at beskytte os mod ”udefrakommende fjender” i form af bakterier og vira, i stedet bliver en ”fjende”, som går til angreb på kroppen selv. Forståelsen af denne proces er fortsat relativt uafklaret, men det vides at variationer i vores gener spiller ind på udviklingen af MS. Min forskning kan bidrage til, at vi får en større forståelse af disse variationer i vores gener, deres betydning på udviklingen af MS samt variationerne i forløb og sygdomsaktivitet. 


Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen gør, at vi kan få udført målinger af CD25 samt diverse markører for inflammation og nedbrydning af væv i hjernen. Desuden kan vi få analyseret hvor meget og hvilke gener, der udtrykkes i celler fra rygmarvsvæsken ved metoden ”RNA-sekventering”, hvilket skal foregå i samarbejde med professor Philip L. De Jager i forbindelse med et studieophold på Center for Translational & Computational Neuroimmunology på Columbia University i New York. Midlerne gør det således dels muligt at igangsætte RNA-sekventeringen, dels at udføre analysen på studieopholdet ved Columbia University. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2019: 110 400 kr.

Projektperiode

2020 – 2020

Projektets nøgleord

  • Attakvis MS
  • Genetik
  • Immunologi
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)